Du kan se de seneste udsendte nyhedsbreve her.

OBS: Denne side og den beskrevne funktionalitet er under udarbejdelse og kan ændre sig løbende.

LCCbyg projektfiler

LCCbyg gemmer projektfiler i et specialdesignet XML format. Oplysningerne i filen er hierarkisk opbygget, således at information og data opbevares i en logisk konsistent struktur.

Portable XML – til udveksling af data med andre programmer og systemer.

Når du skal udveklse med andre programmer, kan du benytte LCCbygs udveklslingsformat “Portable XML” . Det er bygget op i rækker og kolonner, ligesom et almindeligt regneark.

Det er bl.a. specielt udviklet så det er enkelt at importere og eksportere til og fra Microsoft Excel.

Hvordan gør jeg?

Almindelig brug.

Når du eksporterer data til Portable XML, skal du først åbne et projekt i LCCbyg. Nu kan du vælge “Handlinger”->Eksporter->PortableXML.

Gem også din projektfil, for den skal du bruge, når du skal flette dine data tilbage til i LCCbyg.

Du skal være opmærksom på at kun de rækker der er slået til i “Kontoplaner” bliver eksporteret.  Hvis du blot skal bruge en skabelon, kan du med fordel undlade at vælge “medtag eksempeldata” og derefter slå alle hovegrupper til under “Kontoplaner” Det kan også være en god ide at starte med kun 1 alternativ, for alle alternativer bliver eksporteret til samme “ark”.

 

Indlæsning i Microsoft Excel

For at importere filen til MS Excel, bør du først have slået “Udvikler” menuen til. Du kan se en vejledning her.

Start et nyt regneark, eller åbn et eksisterende. Klik derefter på “Import” i XML delen. Nu spørger Excel, i hvilket ark du vil indsætte dine data. Vælg i førte omgang et nyt, eller i hvert fald et tomt ark.

Redigering og eksport

En del af kolonnerne i arket er oplysninger der skal bruges, når XML filen skal flettes sammen med en LCCbyg projektfil. Dem skal du undlade at redigere i (præcisering følger)

Kolonner der starter med “basevalues_” og “inputvalues_” indeholder de værdier der hører til under “Kontoplaner” (basevalues_) og “Indatering” (inputvalues_) i LCCbyg.

Det er typisk i dem du gerne vil indsætte eller rette værdier.

Når arket er redigeret, vælger du “Udvikler->XML>Eksport og Excel gemmer nu automatisk dine data som “Portable XML” (*dog mangler der en reference til schema)

 

Import til LCCbyg

Åben dit oprindelige projekt. Det har den rigtige opbygning der tillader dig at importere dine redigerede data.

Vælg “Handlinger->Import->PortableXML”. Nu bliver dine eksisterende kontolinjer erstattet af de rækker der importeres.

 

Automatisering – Teknisk information til udviklere af automatisering.

Opbygningen af Portable XML er beskrevet i et XML schema, der ligger her på  http://lccbyg.dk/schemas/2.2.12/portablexml.xsd

Import og eksport foregår i praksis ved at LCCbyg projektfilen bliver transformeret af et XSLT stylesheet.

Det muliggør at man kan automatisere disse konverteringer, uden at bruge LCCbyg applikationen.

 

For at udføre dette, skal der bruges en XSLT processor, du kan  bl.a bruge:

MSXML (ikke testet endnu)

Saxson (ikke testet endnu)

 

Nu kan oversætte en LCCbyg projektfil til Portable XML, ved at benytte stylesheetet “LCCbyg2PortableXML.xslt”

 

Du kan komme fra Portable XML til en LCCbyg projektfil, ved at benytte “PortableXML2LCCbyg.xslt”.

Bemærk at du både skal bruge en LCCbyg projektfil, samt en Portable XML fil, for at kunne flette.

Du bør benytte den samme LCCbyg projektfil, som da du eksporterede din Portable XML.

PortableXML2LCCbyg.xslt leder efter en fil i samme mappe som den selv, der hedder “parentprojekt.xml”, men du kan også angive stien til din projektfil, som et inputparameter “parentproject”

 

Indtil videre, kan du finde de nævnte stylesheets i LCCbygs installations mappe, i undermappen “Transforms”

 

 

 

LCCbyg-værktøjet og tilhørende dokumentation er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut på foranledning af Energistyrelsen. LCCbyg-værktøjet er til brug for bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre konsulenter, der arbejder med projektering af byggeri. Det forudsættes således, at brugerne af LCCbyg-værktøjet har fornøden viden og kendskab til LCC, samt til byggeri, herunder har byggeteknisk viden og kendskab til regler og lovgivning for byggeri, herunder relevante bestemmelser i Bygningsreglement og i standarder.

LCCbyg-værktøjet er udarbejdet på grundlag af den viden og teknik, Statens Byggeforskningsinstitut råder over på tidspunktet for arbejdets udførelse. SBi er uden ethvert ansvar, hvis en senere udvikling måtte vise, at Statens Byggeforskningsinstituts viden og teknik var mangelfuld eller urigtig på tidspunktet for arbejdets udførelse. LCCbyg-værktøjet bliver løbende opdateret med nye versioner. Det er til enhver tid den enkelte bruger, der har ansvaret for, at benytte den seneste version.

Statens Byggeforskningsinstitut er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved LCCbyg-værktøjet, bortset fra fejl og mangler som måtte skyldes grov uagtsomhed eller forsættelighed fra Statens Byggeforskningsinstituts side. Statens Byggeforskningsinstitut påtager sig i intet tilfælde ansvar for beregninger, som foretages med LCCbyg-værktøjet eller resultaterne heraf og Statens Byggeforskningsinstitut kan således ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste eller andre konsekvenstab, som følge af beregninger foretaget med LCCbyg-værktøjet. Driftstab, tab af data, invalidering af programmel eller andet indirekte tab, samt følgeskader, som brug af LCCbyg-værktøjet måtte medføre, erstattes ikke.

I forhold til tredjemand er Statens Byggeforskningsinstitut ansvarsfri og du er som bruger forpligtet til, i ethvert henseende at holde Statens Byggeforskningsinstitut skadesløs for krav mod brugeren fra tredjemand, i anledning af brug af LCCbyg-værktøjet.

Du må som bruger kun kopiere LCCbyg-værktøjet, i det omfang det er nødvendigt for programmets drift og sikkerhed. LCCbyg-værktøjet må ikke videredistribueres til tredjemand.

Ved offentliggørelse af resultater af beregninger foretaget med værktøjet, samt ved skriftlig eller mundtlig henvisning til LCCbyg-værktøjet er brugeren forpligtet til at henvise til Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut. Brugeren forpligter sig desuden til at henvise interesserede tredjemænd til LCCbyg-værktøjet og til Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut.

Som bruger accepterer du ved ibrugtagen af LCCbyg-værktøjet ovenstående vilkår og forpligter dig til overholdelse af disse.

På disse sider kan du downloade softwaren LCCbyg, få adgang til hjælp for både brugere og systemadministratorer samt læse mere om baggrunden for værktøjet, hvad du kan bruge det til og vilkår for brug af LCCbyg. Værktøjet LCCbyg er udviklet over de seneste år af BUILD/Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen med henblik på at skabe et fælles værktøj for branchen baseret på ensartede principper og beregningsforudsætninger.

LCCbyg har alle filer med i installationen og der er ikke behov for at installere framework det separat.

For at kræve så få rettigheder som muligt, installeres “PER USER”

Installation af LCCbyg

LCCbygs msi installationspakke benytter sig af Windows Installer.

pt kan der ikke installeres per machine

LCCbyg version 3.2

Du kan finde online hjælpen til LCCbyg version 3.2.xx på http://lccbyg.dk/help/32

LCCbyg version 3.1

Du kan finde online hjælpen til LCCbyg version 3.1.xx på http://lccbyg.dk/help/31

Du finder hjælpefilen og installationsguide som Pdf her:

https://sbi.dk/Assets/LCCbyg-version-3-1/BUILD-Rapport-2020-20.pdf

Hvis du har brug for hjælp, kan du sende en e-mail til lccbyg@sbi.aau.dk

LCCbyg version 2.1

Du kan finde den seneste installationsguide og brugervejledning version 2.1 her: SBi 2016-33 LCCbyg ver2-1

Du kan finde online hjælpen til LCCbyg version 2.1.xx på http://lccbyg.dk/help/21

Hvis du har brug for hjælp, kan du sende en e-mail til lccbyg@sbi.aau.dk

LCCbyg version 2.0

Installationsguide og brugervejledning ver 2.0

Du kan finde online hjælpen til LCCbyg version 2.0 på http://lccbyg.dk/help/

Hvis du har brug for hjælp, kan du sende en e-mail til lccbyg@sbi.aau.dk

LCCbyg version 1.6.0 (Release Candidate 1 – testversion)

Installationsguide LCCbyg ver1.6.0

Hvis du har brug for hjælp, kan du sende en e-mail til lccbyg@sbi.aau.dk

LCCbyg version 1.0

Brugervejledning LCCbyg

Teknisk dokumentationsrapport (SBi 2015)

Hvis du har brug for hjælp, kan du sende en e-mail til lccbyg@sbi.aau.dk

LCCbyg virker på Microsoft Windows 10 eller nyere.

Du kan både hente den stabile 3.6.x og den nyeste udgave af LCCbyg, LCCbyg 4. Programmene kan installeres ved siden af hinanden. Version 4 er en “release candidate”, så vi håber du vil hjælpe os hvis du finder de små fejl, der måske stadig er tilbage i programmet. Version 4 er bagudkompatibel og læser altså filer fremstillet i de ældre versioner af LCCbyg. Filer gemt fra version 4, kan til gengæld ikke åbnes i version 3.6.x.

Stabil 3.6.xRelease candidate 4.0

Download “LCCbyg 3.6 – nyeste version” LCCbyg-3.6.18_SetUp.msi – 71,43 MB

Download “LCCbyg 4.0 – Nyeste version” LCCbyg-4.0.41_SetUp.msi – 105,82 MB

Se 3.6.x versionshistorikken her

For at installere LCCbyg skal du hente og afvikle installationsprogrammet ovenfor.

Installationsprogrammet opretter en genvej på dit skrivebord og i Start-menuen. Du kan bruge dem begge til at starte LCCbyg med.

Se siden med ældre versioner her.  

Værktøjet LCCbyg er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

LCCbyg er udviklet af:

 • Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, som har været projektleder og ansvarlig for det faglige indhold.
 • Seniorforsker, ph.d. Nils Lykke Sørensen, som har været ansvarlig for udarbejdelse af datamodel og dokumentation.
 • Softwarearkitekt Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design, som har været ansvarlig for udarbejdelse af datamodel, interface og programmering.

Styregruppen for udviklingsprojektet har bestået af:

 • Specialkonsulent Charlotte Micheelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Fuldmægtig Morten Buus, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Forskningschef Søren Aggerholm, SBi/Aalborg Universitet.
 • Seniorforsker Kim Haugbølle, SBi/Aalborg Universitet.

En stor tak rettes til følgegruppen, som på værdifuld vis har bidraget aktivt og konstruktivt til udviklingen af LCCbyg. Følgegruppen har undervejs haft deltagelse af:

 • Formand for DK-GBC Nikolaj Hertel, NCC Property Development.
 • Konsulent Lau Raffnsøe Markussen, Green Building Council Denmark.
 • Senior bæredygtighedskonsulent Vibeke Grupe Larsen, NCC Construction Danmark.
 • Direktør Mikael Koch, Træinformation.
 • Konsulent Peter Andreas Sattrup, Danske Ark.
 • Informationschef Inge Ebbensgaard, FRI.
 • Projektleder Line Maj Aagreen, Bygherreforeningen.
 • Chefkonsulent Flemming Løkke Petersen, Dansk Industri.
 • Branchedirektør Per Thomas Dahl, Dansk Byggeri.
 • Konsulent, arkitekt Mette Mens Rasmussen, Dansk Byggeri.
 • Branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri.
 • Direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation.
 • Specialkonsulent Karsten Hjorth Hansen, Bygningsstyrelsen.
 • Fuldmægtig Niels Bøttger-Rasmussen, Bygningsstyrelsen.
 • Chefkonsulent Karsten Gullach, Ministeriet for By, Bolig og Landskab.
 • Underdirektør Christian Mølholm, fra ATP Ejendomme.
 • Fuldmægtig Henrik Sørensen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
 • Planchef Mette Preisler, Rudersdal Kommune.
 • Projektleder Kristian Lindegaard Sørensen, Hoffmann.
 • Specialkonsulent Jens Runge, Københavns Ejendomme.
 • Chefkonsulent Poul Heller Bunde, Region Hovedstaden.
 • Chefkonsulent Helle Lunde Obers, Region Hovedstaden.
 • Projektkonsulent Lone Nyholm Christensen, Region Hovedstaden.
 • Juridisk konsulent Marianne Kaae Nielsen, Region Hovedstaden.
 • Direktør Henrik Funch, Hfabc Pro.
 • Salgsdirektør John Sommer, MTHøjgaard.
 • Bæredygtighedsspecialist Jonas Vendel Jensen, MT Højgaard.
 • Markedschef Annette Walter, COWI.
 • Kompetencechef Steffen Maagaard, MOE.
 • Kristian Lindegaard Sørensen, HOFFMANN.
 • Arkitekt MAA Flemming C. Østergaard, Årstiderne Arkitekter P/S.
 • Innovationschef Morten Zimmermann, EKJ.

En stor tak rettes også til gruppen af testpersoner og firmaer, som har afprøvet og kommenteret foreløbige versioner af LCCbyg. Disse test har givet mange værdifulde og konkrete input og forslag til det videre arbejde med at udvikle LCCbyg.

Vilkår for brug af beregningsprogrammet LCCbyg

LCCbyg-værktøjet og tilhørende dokumentation er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut på foranledning af Energistyrelsen. LCCbyg-værktøjet er til brug for bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre konsulenter, der arbejder med projektering af byggeri. Det forudsættes således, at brugerne af LCCbyg-værktøjet har fornøden viden og kendskab til LCC, samt til byggeri, herunder har byggeteknisk viden og kendskab til regler og lovgivning for byggeri, herunder relevante bestemmelser i Bygningsreglement og i standarder.

LCCbyg-værktøjet er udarbejdet på grundlag af den viden og teknik, Statens Byggeforskningsinstitut råder over på tidspunktet for arbejdets udførelse. SBi er uden ethvert ansvar, hvis en senere udvikling måtte vise, at Statens Byggeforskningsinstituts viden og teknik var mangelfuld eller urigtig på tidspunktet for arbejdets udførelse. LCCbyg-værktøjet bliver løbende opdateret med nye versioner. Det er til enhver tid den enkelte bruger, der har ansvaret for, at benytte den seneste version.

Statens Byggeforskningsinstitut er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved LCCbyg-værktøjet, bortset fra fejl og mangler som måtte skyldes grov uagtsomhed eller forsættelighed fra Statens Byggeforskningsinstituts side. Statens Byggeforskningsinstitut påtager sig i intet tilfælde ansvar for beregninger, som foretages med LCCbyg-værktøjet eller resultaterne heraf og Statens Byggeforskningsinstitut kan således ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, følgeskader, tabt arbejdsfortjeneste eller andre konsekvenstab, som følge af beregninger foretaget med LCCbyg-værktøjet. Driftstab, tab af data, invalidering af programmel eller andet indirekte tab, samt følgeskader, som brug af LCCbyg-værktøjet måtte medføre, erstattes ikke.

I forhold til tredjemand er Statens Byggeforskningsinstitut ansvarsfri og du er som bruger forpligtet til, i ethvert henseende at holde Statens Byggeforskningsinstitut skadesløs for krav mod brugeren fra tredjemand, i anledning af brug af LCCbyg-værktøjet.

Du må som bruger kun kopiere LCCbyg-værktøjet, i det omfang det er nødvendigt for programmets drift og sikkerhed. LCCbyg-værktøjet må ikke videredistribueres til tredjemand.

Ved offentliggørelse af resultater af beregninger foretaget med værktøjet, samt ved skriftlig eller mundtlig henvisning til LCCbyg-værktøjet er brugeren forpligtet til at henvise til Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut. Brugeren forpligter sig desuden til at henvise interesserede tredjemænd til LCCbyg-værktøjet og til Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut.

Som bruger accepterer du ved ibrugtagen af LCCbyg-værktøjet ovenstående vilkår og forpligter dig til overholdelse af disse.

LCCbyg er et værktøj, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele. LCCbyg kan bl.a. hjælpe beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid.

Det vil som oftest umiddelbart være vanskeligt at afgøre om en løsning med en høj anskaffelsespris og lave årlige omkostninger er billigere på langt sigt i forhold til en løsning med en lav anskaffelsespris og højere årlige omkostninger. Værktøjet løser dette ved at udregne en samlet nutidsværdi eller en årsomkostning for hvert af alternativerne på basis af de typer af omkostninger, som beslutningstageren har valgt skal inddrages i vurderingen. Nutidsværdierne eller årsomkostningerne for hvert alternativ kan derefter sammenlignes, og den på langt sigt billigste løsning kan dermed findes.

LCCbyg letter arbejdet ved at automatisere beregningerne, fordi værktøjet rummer en række standardindstillinger og -værdier, der kan imødekomme de fleste behov. LCCbyg giver samtidig brugeren mulighed for at skræddersy sine egne beregninger til egne formål ved at ændre på en række parametre, hvis de på forhånd definerede standardværdier i værktøjet ikke er hensigtsmæssige for brugeren.

For både offentlige og private bygherrer såvel som developere kan værktøjet være en støtte til at træffe mere langsigtede valg af hensigtsmæssige løsninger. LCCbyg kan således hjælpe med at inddrage relevante omkostninger fra driftsfasen i vurderingerne på systematisk vis og fx illustrere forskellen mellem forskellige energiklasser.

LCCbyg kan hjælpe især offentlige bygherrer med at sikre dokumentation for, at de har gennemført de lovpligtige totaløkonomiske  beregninger. Ambitionen bag dette krav er at sikre det offentlige bedre og billigere byggeri.

Kombineret med en totaløkonomisk strategi kan LCCbyg hjælpe rådgivere til at foretage systematiske vurderinger af et begrænset antal alternative løsninger og præsentere disse i et sammenligneligt format overfor bygherren.

Tilsvarende kan entreprenører have fordel af at anvende LCCbyg til input i forbindelse med fx sparerunder, hvor alternative løsninger skal vurderes.

For producenter kan LCCbyg bruges til at opstille, vurdere og beskrive en business case for egne produkter eller systemer i forhold til konkurrerende produkter og systemer. Dermed kan de ofte mere usynlige gevinster i form af besparelser i driftsfasen tydeliggøres overfor kunderne.