OBS: Udvikler versionen kan indeholde eksperimentelle elementer og er primært til test.

Download “LCCbyg Udviklerversion” LCCbyg-3.2.17_SetUp.msi – 62 MB

(Hent tidligere versioner nederst på siden )

Nyt i forhold til den nyeste stabile version:

3.2.17

[FIX] Slutår kan sættes til mindre end startår i gruppeegenskaber .
[FIX] Arvede gruppeegenskaber vises ikke med grøn.
[FIX] Hvis gruppeegenskaber slettes, hopper de ikke tilbage til default, men melder i stedet fejl.
[FIX] Dobbelte grupper ved ctrl+z.
[FIX] Navn på låst kilde/kontoplan kan ændres selvom kontoplanen er låst.
[FIX] CO2 label vises i rækkedetaljer, selvom projektet ikke har GWP 
[FIX] Sidehoved kan kopieres ind to gange.
[FIX] Forkert rækkefølge af Sfb grupper i rapport.
[FIX] Procentsats i rækkedetaljer vises med sort.
[ADJUST] Indryk af rækker i Kilder/Kontoplaner..
[ADJUST] Låste forudsætninger skal vises med grøn.
[ADJUST] Grupperne Forvaltning og Inventar fjernet fra DGNB-eksempler.

3.2.16

Diverse rettelser, bl.a mulighed for ændring af rækkefølge på grupper.

3.2.15

Rettet import af brugerværdier fra v 2.x xml filer.

3.2.14

Prisudviklingssættet for offentlige bygherrer (kun tomme skabeloner), opdateret, så det følger Finansministeriets nye rentesæt.

3.2.13
Tilretning af forsidetekster.

3.2.12
Rettet fejl hvor der blev tilføjet udskiftning til år 0, hvis levetid var tom (f.eks. ved Tomme rækker -> Bygningsdel)
Tilføjet scrollbar på siden med forudsætninger.( til små skærme.)
Ved opstart flyttes vinduet til den aktive monitor, hvis det tidligere har været åbnet på en monitor der nu er slukket.
Rapport: Nutidsværdi tilføjet tabellen med gruppeomkostninger.
Rapport: Grafisk tilretning af “Hovedposter opgjort adskilt”.
Rapport: Rettet teksten til prisudvikling og tilføjet enhed på bruttokvadratmeter.
DGNB byområde – rente og prisudvikling ændret til ”Fast nominel rente”.
DGNB skabelontekst viser at de gælder for 2020-manualen.

3.2.09

Rettet fejl ved eksport af regneark fra rapporter

3.2.08
Tilføjet manglende tabulatorstop til mængde og enhedspris i inddatering.

3.2.07
Rapportsektioner adskilles nu igen af en streg.
Rapportsektioner fremhæves når musen holdes over ikoner (slet/eksporter mv.)
Skabeloner tilrettet.

3.2.06
Rapport har nu både sidehoved og sidefod.
Dato, Forfatter/Firma, Projekttitel og sidetal vises nu i sidefod.
Projekttitel afsnittet i rapporter, opdaterer nu projektfilens beskrivelse, projektejer og dato.
Specialtegn ()[]./\ fjernes fra alternatives navne i rapporter, fordi de skaber tekniske problemer.
Procentværdi nedtones i rækkedetaljer, når der er inddateret et kronebeløb.
Enhedspris vises for alle kosttyper i kontoplaner.
Enhedspris fjernet fra inddatering -> rækkedetaljer.
Skabeloner tilrettet.
Diverse rettelser i rapportvisning.
Diverse fejlrettelser

3.2.05
Tilføjet startår til engangsudgift og engangsindtægt.
Rækkepil skifter nu farve, hvis CO2 nøgletal overskrives i rækkedetaljer.

3.2.04
Release candidate 1 af den nye version 3.2.x

3.2.03 BETA
Diverse rettelser og tilpasninger.

3.2.02 BETA
Mindre tilpasninger.

3.2.01 BETA

DGNB byområde skabelon, samt målsætninger i Almene boliger skabelon

3.1.11

Nye eksempelprojekter Værebropark og Torpgården.
Hurtigere skift mellem alternativer, når mange rækker er klappet ud.
Rettet en fejl, der fik programmet til at gå ned, når rækker slettedes hurtigt efter hinanden.
Rækkedetaljer, (i højre spalte) åbner nu først når musen slippes, så de ikke åbner når en række trækkes ind i inddatering.
Import af regneark: Grupper importeres til deres korrekte niveau.
Når en fil ikke kan åbnes (f.eks. fordi den kommer fra en nyere version af LCCbyg), vises der nu igen en besked i statuslinjen.
Fjernet mulighed for at kunne trække nøgletals faner ind i inddatering ved en fejl.
Ændring af frekvens i inddatering->rækkedetaljer, ændrer nu også rækkedetaljepilens farve.
I tabeller, i rapporten, kan man nu vælge alle kolonnetyper, således at der kan klippe klistres til regneark.
Rapporter kan nu gemmes som Pdf, uden at stamoplysningsfelters titel behøver at være udfyldt.
Diverse rettelser og opdateringer af skabeloner.

3.1.06 Beta
Inddatering og nøgletal, tillader nu flere åbne grupper samtidig, Nøgletal husker hvad der er åbent/lukket.
Nøgletal viser nu enhed, prisudvikling mv.
Tooltips på rækkedetaljer er nu infoknapper.
Prisudvikling genetableret i “Den enkle skabelon”.
BOSSINF og støttekategori genetableret i Skabelonen “Almene boliger med SfB”.
BOSSINF og støttegrupper vises nu igen korrekt.
Regneark import sikret bedre mod nedbrud.
Infoknap på rækkenavn åbner nu med ét klik.
Kalkulationsrente nu igen skjult på prisudviklingsdropdown.
Udviklerfunktion på gruppenavn.
Diverse fejlrettelser.

3.1.05 Beta
Den enkle skabelon åbner nu i enkel visning.
Mængde og Enhedspris genetableret automatisk hurtigtvalg.
Rettet fejl hvor forvaltning ikke medtoges korrekt ved åbning.
Udviklergenveje kan nu igen vises.
3.1.04 Beta
Ny beregningsmetode til vedligehold, ved intervaller der er større end 1.
Den enkle skabelon benytter nu ”Fast realrente” prisudviklingssæt.
Gruppeintervaller deaktivers nu, når de ikke har effekt for nogen af de underliggende rækker.
% skjules nu, når der er inddateret et kronebeløb i rækkedetaljer.
Menuen ”Vis” er nu kun aktiv, for projekter, der er oprettet udfra ”Den enkle skabelon”
Flere tooltips/popup hjælpetekster, nu også på rækketetaljer.
Nøgletalsvisning/redigering i Kontoplaner/nøgletal
Opdaterede skabeloner, bl.a. er ”Kontoplaner” omdøbt til ”Nøgletal og Tomme rækker” flyttet.
Version 2 (.xml) filer, kan nu åbnes i v. 3.1.x
Opdateringer af brugergrænsefladen.
Rettet fejl, der resulterede i manglende værdier, fra v. 3.0 filer.
Funktion til redigering af nodeinformation (kun til redaktører).
Platformsopdatering til .Net Core 3.1

3.1.03 Beta
Fortryd/Gendan på % feltet i rækkedetaljer.
Rettet fejl, hvor arvede værdier blev duplikeret ved åbning (sort/grøn visning).
Opdateret kontoplan i ”Den enkle” skabelon.
Ny måde til visning af rækkedetaljer på kontoplaner.

3.1.02 Beta
Startår/slutårs felter udskiftet til ”hurtigvalgsfelter”.
Infopopup har nu mulighed for længere tekster uden scrollbar.
Typefelter i rækkedetaljer, skjules nu, når de ikke bruges.
Grafen ”Opsummerede nutidsværdier” tilføjet til ”Den enkle skabelon”

3.1.01 Beta
Flyttet bemærkningsfelt i rækkedetaljer
Flere hjælpetekster (tooltips) på knapper
3.1.0 Beta)
Ny version med opgave kontoplan, opdateringer til interface, samt mulighed for at skifte mellem ”enkel” og ”almindelig” grænseflade.
3.0.12
Tilretning af skabeloner
3.0.11
[fix] Opdatering af inddatering, når forudsætningsværdi ændres.
[fix] Åbning af versionshistorik.
[chg] Grafen ”opsummerede nutidsværdier” vises nu uden restværdi.

3.0.07 – 3.0.10 (RC 1)
Ny udgivelsesmodel, der ikke benytter ”single exe”
Startår er nu ”1” for poster der ikke er anskaffelser.
Genoprettelsesintervaller der ikke er bundet til levetid.
Mulighed for vedligeholdsinterval og genoprettelsesinterval på gruppeniveau.
Beskrivelser på prisudviklingssæt.
Rapportafsnit inddelt i grupper.
LCCbyg version tilføjes nu rapporter.
Mængder kan vises med decimaler.
Opdatering af BOSSINF opmærkning i skabeloner for almene boliger.
Tilretning af fejlrettelser af skabeloner, tekster, farver og interface.

3.0.06 (Beta 6)

Brugergrænseflade:
Mulighed for at ændre størrelsesforhold mellem inddatering og kilder (kontoplaner).
Mulighed for at ændre størrelsesforhold mellem kilder og resultater.
Bemærkninger bliver nu kun ombrudt når de redigeres.
Fjernet resultatvisning fra antagelser, da den ikke var intuitiv.
Rækker viser nu materiale og opgave efter navnet.

Generelle fejlrettelser
Bemærkninger bliver nu importeret fra gamle projekter.
Fjernet begrænsning af beregningsperiode ved import af gamle projekter.

Tilretning af skabeloner, bl.a.:
Tilføjet enheder hvor de manglede
Tilføjet kommentarer i hospitalseksempel fra DGNB.
Rapport medtager nu stamdata afsnit.
Fjernet 50 års begrænsning af beregningsperiode i nogle skabeloner.
Engelsk skabelon:
Tilføjet enheder (enhedstabel manglede).
Tilføjet ikoner på “Manage”.
Fjernet eksempledata.
Reportafsnit “Maingroups by classification” oversat.
Fjernet “Cost by categories”.

3.0.05 (Beta 5)
Udskiftet rækkefarver med ikoner/farvefelt for at gøre det muligt for farveblinde at skelne mellem rækketyper.
Ikoner i rapportafsnit forenklet til én ikon per afsnitstype.
Opdateret farveskema for rækker.
Tilrettet ”Tomme rækker” i alle skabeloner med bl.a. prisudvikling og navn.
Nogle specialtegn fjernes i navn på alternativer, i rapportvisning, pga. teknisk begrænsning.
DGNB skabelonbilleder opdateret til SVG format.

3.1.03 Beta
Fortryd/Gendan på % feltet i rækkedetaljer.
Rettet fejl, hvor arvede værdier blev duplikeret ved åbning (sort/grøn visning).
Opdateret kontoplan i ”Den enkle” skabelon.
Ny måde til visning af rækkedetaljer på kontoplaner.

3.1.02 (Beta)
Startår/slutårs felter udskiftet til ”hurtigvalgsfelter”
Infopopup har nu mulighed for længere tekster uden scrollbar
Typefelter i rækkedetaljer, skjules nu, når de ikke bruges.
Grafen ”Opsummerede nutidsværdier” tilføjet til ”Den enkle skabelon”

3.1.01 (Beta)
Flyttet bemærkningsfelt i rækkedetaljer
Flere hjælpetekster (tooltips) på knapper

3.1.0 Beta)
Ny version med opgave kontoplan, opdateringer til interface, samt mulighed for at skifte mellem ”enkel” og ”almindelig” grænseflade.

2.2.52
Implementeret fortryd/gendan for kontoplaner->prisudvikling.
Låsning af kontoplan nulstiller gendan/fortryd.
Tilføjet “Forskels” Tooltip på Levetid/Rumtype i DGNB Hospitalsskabelon.
Rettet fejl, hvor sletning af række i kontoplaner ikke slettede alle inputvarianter.
Rettet fejl i implementering af fortryd/gendan (fra v 2.2.51)

2.2.51
Opdateret fortryd/gendan, således at det også virker på DGNB hospitals skabelon-> rumtype med levetid.

2.2.50
Ny virkemåde for fortryd/gendan ved tilføjelse og sletning af grupper og rækker i kontoplaner.

2.2.49
Fjernet fortryd funktion ved oprettelse af ny hovedgruppe/undergruppe/række under kontoplaner.
Tilretning af DGNB Hospitalsskabelon.

2.2.48
Manglende visning af forskel på mængder i “Forsyning/Inddatering” tilføjet.
Sammenligningsversion sættes nu med det samme for rækker tilføjet under “kontoplaner”

2.2.47
Opdateret DGNB Hospitalsskabelon.
Rettet fejl ved tilvalg af rækker.
Rettet manglende genberegning ved sletning af inputrække/variant

2.2.46
Ny skabelon til DGNB Hospitaler.
DGNB hospitalsskabelon “Bygning og teræn”, har rumtype felt og benytter tilknyttet liste til levetider.
Mulighed for tilføjelse af ekstra rækker under inddatering
Fremhævningsfarver i tabeller ændret.
“Gem som” default filnavn ændret.
Diverse fejlrettelser, herunder kopiering af alternativsværdier.
Fillåsning fjernet.
Kodelås skjult.
Fjernet (den kun delvist implementerede) projektfilssammenligningsfunktion fra inddatering.
Fjernet mulighed for “Gendan” efter kopiering af værdier fra et alternativ til et andet.
Forbedret hastighed ved skift af alternativ.
Opdateret baggrundsbiblioteker.

2.2.31
Fejlrettelse i “slet alle inddateringer”
2.2.30
Skift mellem alternativer forbedret.
Beregning optimeret, herunder Inddatering ved mange tilvalgte rækker forbedret.
Øget hastighed ved skift af beregningsprincip.
Langsommelighed ved navngivninger af alternativer fjernet.
Løst fejl ved Undo/Redo i kontoplaner, efter der var indsat/slettet ny række/gruppe.
Fjernet lås på programskabelon->”Terræn og Bygning”.
Sprogversionering af “Foretrukket alternativ”
Bedre opdatering af “Ja/Nej/Yes/No” i konklusion, ved skift af sprog.
Inddatering-> Anskaf,Vedlighold, Genopret ( Terræn og bygning):
Gruppering fjernet.
Kolonnne ned Sfb koder tilføjet.
Sortering forbedret.

LCCbyg 2.2.29 : Intern omskrivning af “Inddatering” med henblik på fremtidig opdatering og vedligehold.
LCCbyg 2.2.28 : Intern omskrivning for at opnå smidig/hurtig tilvalg/fravalg og sletning af grupper og rækker under “Kontoplaner”

Alle udviklerversioner: