Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK)

I forbindelse med færdigmelding af en bygning til den Frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) skal der foreligge beregninger af totaløkonomi (LCC) for mindst tre væsentlige valg, hvor to eller flere alternativer sammenlignes for hvert af de tre valg. Disse LCC beregninger skal opbygges med følgende beregningsforudsætningerne:

BegrebKategoriVærdi
Beregningsperiode/ kalkulationsperiode 50 år
Prisudvikling – energi (realt)Fjernvarme
Gas
Flydende brændsel Fast brændsel
El
1,0%
-1,0%
4,0%
-0,5%
1,5%
Prisudvikling – øvrige omkostninger (realt)Vand
Vandafledningsafgift
2,0%
5,0%
Prisudvikling – reparation og vedligeholdelse (realt)Reparation of vedligeholdelse5%
KalkulationsrenteOffentlig bygherre År 1- 35: 4,0%
År 36 – 50: 3,0%
KalkulationsrentePrivate bygherre3,0%
Genopretningsprocent 125%
LevetiderBygningsdeleSBi-rapport 2013:30
Tabel 1: Oversigt over beregningsforudsætningerne.

Totaløkonomisk væsentlige valg kan fx være det bærende system i bygningen, vinduer, facadebeklædning eller ventilation. Omfanget af beregningen og hvilke omkostninger, der inddrages, vil afhænge af formålet med den konkrete analyse. I nogle tilfælde skal man blot sammenligne to alternative bygningsdele f.eks. mekanisk versus naturlig ventilation, hvorimod det i andre tilfælde kan være mere interessant at se de samlede omkostninger for hele bygningen f.eks. for at sammenligne nybyggeri med renovering af en eksisterende ejendom eller køb/leje af en anden ejendom.

I mange tilfælde kan man derfor tillade sig at undlade en række omkostninger, da de enten ikke er relevante for analysen eller er negligerbare, da det drejer sig om små beløb i det store hele. Derfor er en væsentlig del af analysen at tage stilling til, hvad der skal med, og hvad der med rimelighed kan udelades. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er muligt at afgøre dette på forhånd. Herudover er det vigtigt at tage stilling til levetiderne. Jo kortere levetiden er for en bygningsdel, jo hyppigere skal bygningsdelen udskiftes. Ud over omkostningen til anskaffelse af bygningsdelen kommer også supplerende omkostninger til eksempelvis nedtagning af den eksisterende løsning og reetablering omkring løsningen. Det kunne f.eks. være supplerende malerarbejde og/eller stilladsarbejde.

Disse eksempler er tænkte eksempler, hvis formål er at illustrere, hvordan LCC beregninger kan bruges i alle faser i byggeriet.

[wp-tiles post_type=”page” orderby=”title” order=”DESC” posts_per_page=”auto” category=”” tag=”” tax_operator=”IN” offset=”0″ post_parent=”current” post_status=”publish” ignore_sticky_posts=”false” exclude_current_post=”true” grids=”News” small_screen_grid=”List” breakpoint=”800″ padding=”5″ pagination=”ajax” grid_selector_color=”#444444″]