Alternativer

Navn og beskrivelse

LCCbyg gør det muligt at arbejde med flere alternativer i den samme beregning. Alternativer oprettes og redigeres i en vilkårlig kontoplan under ‘Inddatering’. Du behøver kun at oprette og redigere et alternativ i én kontoplan, da rettelser har effekt på alle kontoplaner.

Navne og beskrivelser af alternativer sker på følgende vis:

  • LCCbyg vil altid rumme mindst ét alternativ og kan højest rumme fem alternativer.
  • Alternativer navngives som udgangspunkt fortløbende som ‘Alternativ 1’, ‘Alternativ 2’ mv., men de kan frit navngives.
  • Der kan tilføjes en beskrivelse for hvert alternativ.
  • Der skal angives et bruttoareal for hvert alternativ.

Et nyt alternativ kan oprettes ved at trykke på fanen med et ‘+’.

Kopiering af værdier fra et alternativ til et andet

I de tidligere versioner af LCCbyg blev der anvendt et automatisk arvesystem, hvor værdier fra et alternativ automatisk blev arvet af det næste alternativ. Dette princip er nu forladt. I stedet er det blevet muligt at kopiere værdier fra et alternativ til et andet. Hvis du trykker på ikonet med de to pile til højre, kommer der en dialogboks op, hvor du i drop-down-menuen kan vælge hvilket alternativ, som du vil kopiere værdier fra. Kopieringen vil omfatte alle data og struktur fra det pågældende alternativ bortset fra navnet på alternativet og ‘Beskrivelse’.

Sammenlign to alternativer

Det er muligt at sammenligne to alternativer med hinanden ved hjælp af funktionen ‘Vis forskelle fra:’ og så vælge et alternativ til sammenligning i drop-down-menuen. Funktionen er nyttig, hvis man har brug for at finde forskellene imellem to alternativer.

LCCbyg bruger en farvekode for at synliggøre, hvor data kommer fra. Farvekodningen omfatter tre forskellige farver:

  • a: Standardværdi angives i sort (fx vedligeholdsprocent).
  • b: Beregnet standardværdi angives med grønt (fx årlig vedligeholdsomkostning).
  • c: Inddateret værdi angives i fed sort.

Både inddaterede værdier i fed sort og beregnede standardværdier i grønt kan overskrives. Bemærk dog, at hvis du fx overskriver en grøn beregnet vedligeholdsomkostning med en inddateret værdi, så bliver tallet i cellen angivet i sort med fed, og nabokolonnens standardværdi for vedligeholdsprocent bliver genberegnet baseret på den brugerinddaterede værdi.

Alternativerne sammenlignes under fanen Konklusion.