Anskaffelse

Kontoplanen ‘Grund, rådgivning og bygherre’ anvender beregningsmetoden ‘Anskaf’.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste anskaffelsesomkostningerne for hver af de omkostningstyper, som du har valgt.