Anskaf, drift og genopret

Kontoplanerne ‘Terræn og bygning’ og ‘Inventar og udstyr’ benytter denne beregningsmetode. Begge kontoplaner anvender tre typer af input:

  • Levetid (angivet i år).
  • Vedligehold (angivet i %).
  • Genopretning eller udskiftning (angivet i % af nyanskaffelse).

Under ‘Inddatering’ skal der indtastes mængder og enhedspriser for hver bygningsdel, mens vedligehold og genopretning beregnes af programmet. For både vedligehold og genopretning beregnes og vises værdierne under ’Inddatering’ som nutidskroner, dvs. omkostningen som den ville være, hvis den skulle afholdes i dag. LCCbyg sørger for at udregne omkostningen til en nutidsværdi for det pågældende år, hvor omkostningen forfalder.

For inventar og udstyr er det nok at indtaste en anskaffelsesomkostning for hvert stykke inventar eller udstyr, mens drift og genopretning beregnes af programmet.