Renhold

Beregningsmetoden ‘Renhold’ anvendes alene i skabelonen for fasen ‘For- og hovedprojekt’ og ‘DGNB Kontorbyggeri’. I de øvrige faser anvendes den simplere beregningsmetode ‘Drift’ for omkostninger til renhold.

Beregningsmetoden medtager omkostninger til forskellige typer af renhold i beregningen baseret på standardværdier for frekvens og enhedspriser, som er fastlagt af applikationen på basis af erfaringstal fra V&S Prisdata og DGNB-manualen:

  • Frekvens, dvs. hvor mange gange årligt rengøringen skal udføres (opgjort i antal/år). En frekvens på 4 betyder altså, at der skal gøres rent 4 gange om året. En frekvens på 0,25 betyder derimod, at der skal gøres rent hvert fjerde år.
  • Enhedspris, dvs. omkostningerne for rengøringspersonale inklusive overheadomkostninger (opgjort i kr/m2 eller kr/styk).

Standardværdierne kan om fornødent overskrives under ‘Inddatering’.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste mængder.