Forsyning

Beregningsmetoden ‘Forsyning’ anvendes alene i skabelonen for fasen ‘For- og hovedprojekt’ og ‘DGNB Kontorbyggeri’. I de øvrige faser anvendes den simplere beregningsmetode ‘Drift’. Omkostninger opgøres per år. Bemærk at der ikke er en direkte kobling mellem fx de to kontoplaner for ‘Forsyning’ og ‘Terræn og bygning’. Det betyder, at fx energiforbruget ikke er automatisk korreleret med valget af fx facadeløsning, men skal beregnes særskilt fx i energiberegningsprogrammet Be15.

Beregningsmetoden medtager omkostninger til vand, varme, elektricitet og anden forsyning i beregningen baseret på forslag til enhedspriser i programmet. Enhedspriserne kan overskrives med egne værdier fx fra det lokale forsyningsselskab. Forslagene til standardværdierne kan om fornødent overskrives under ‘Inddatering’.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste de samlede mængder fx energibehov opgjort i kWh. Disse mængder vil normalt fremgå af de obligatoriske energirammeberegninger eller energimærker.

Enhedspriserne er opgjort på to forskellige måder for skabelonerne ‘For- og hovedprojekt’ og ‘DGNB Kontorbyggeri’. I standardskabelonen anvendes enhedspriser opgjort i ton, l, m3 og MWh. Efter aftale med DK-GBC er enhedspriserne for energi i skabelonen ‘DGNB Kontorbyggeri’ opgjort ensartet i kWh. De forskellige opgørelsesmetoder giver dog samme resultat, idet omregningerne er foretaget på følgende måde:

  • Træpiller: Brændværdi 5 kWh/kg, virkningsgrad ca. 80 %, pris 1.600 kr/tons ekskl. moms = 0,40 kr/kWh
  • Olie: Brændværdi 10 kWh/l, virkningsgrad 85 %, pris 9,47 kr/l ekskl. moms = 1,11 kr/kWh
  • Gas: Brændværdi 11 kWh/m3, virkningsgrad 100 %, pris 7,14 kr/m3 ekskl. moms = 0,65 kr/kWh