Projektinformation

’Projektinformation’ giver dig mulighed for at indtaste en række stamoplysninger om byggesagen, bygherren og flere rådgivere samt tilføje en beskrivelse af projektet og/eller formålet med analysen.

‘Beskrivelse’ rummer bl.a. feltet ‘Rapportens titel’ og en angivelse af hvilken version af applikationen, rapporten er udfærdiget. Begge informationer indgår sammen med navnet på projektskabelonen i applikationens titellinje. Rapportens titel står først, så det er nemmere at vælge det ønskede projekt, når du har flere projektfiler åbne samtidigt.

projekttitel

‘Rapporthoved’ giver mulighed for at indsætte et logo eller billede i rapporten ved at klikke på boksen ‘Vælg billede’. Billedet kan slettes igen ved at trykke på krydset ‘X’. En billedfil kan være meget stor, så applikationen reducerer automatisk billedet. Du kan eventuelt selv overveje at reducere billedfilens størrelse, inden du sætter den ind. Dermed undgår du at gøre projektfilen fra applikationen unødigt stor.

Underfanen ’Noter’ kan fx bruges til at forklare den aktuelle baggrund for analysen og beskrive hvilke alternativer, der skal sammenlignes. Det kan især være nyttigt, når flere arbejder på det samme projekt. Bemærk, at ‘Noter’ ikke medtages i ‘Rapportafsnit’ og derfor ikke kan ses af andre, som ikke har adgang til projektfilen i xml-format.