Startside

Vælg en skabelon

Du kan starte en beregning ved at vælge den relevante skabelon blandt ‘Standardskabeloner’ eller ‘DGNB Kontorbyggeri’. Du skal blot klikke én gang på den ønskede skabelon, og så er du i gang.

Der findes skabeloner for hver af de gængse faser i FRI og Danske ARKs ydelsesbeskrivelser, nemlig programfasen, dispositionsforslagsfasen, projektforslagsfasen og for- og hovedprojektfasen. De forskellige projektskabeloner (Program, Disposition etc.) kan tilgås både fra startsiden og fra menuen ’Filer’.

Forskellen mellem skabelonerne er fortrinsvis detaljeringsgraden af inddatering og beregninger samt hvorvidt applikationen stiller standardværdier til rådighed eller ej. Detaljeringsgraden følger den samme struktur og præcision som det fremgår af FRI og Danske ARKs ydelsesbeskrivelser.

Det er i udgangspunktet ikke muligt at arbejde videre med den samme ana-lyse fra fx programfasen i skabelonerne for de efterfølgende faser uden at skulle starte en ny skabelon og inddatere i denne.

Når du åbner en skabelon, vil projektet være tomt bortset fra standardværdier og er klar til indtastning af projektspecifikke data. Det tomme projekt er at foretrække, hvis man ønsker at lave en ny totaløkonomisk beregning.

Du kan også vælge at åbne DGNB-skabelonen for kontorbyggeri. Den tager udgangspunkt i standardskabelonen til For- og hovedprojekt, men indeholder en række låste værdier for beregningsforudsætninger, levetider mv., som opfylder kravene til en DGNB-certificering. Det kræver en kode at låse disse værdier op.

Medtag eksempeldata

Det er også muligt at medtage data fra et eksempelprojekt som udgangspunkt ved at sætte hak i feltet ‘Medtag eksempeldata’. Eksempelprojektet illustrerer applikationens funktioner med data, som er indtastet på forhånd. Formålet med eksempelprojektet er at give brugeren et indtryk af, hvilke muligheder LCCbyg tilbyder og bør ikke anvendes som udgangspunkt for en totaløkonomisk analyse eller til sammenligning med andre totaløkonomiske beregninger.

Åbn projektfil

Du kan åbne en projektfil fra menulinjen ‘Filer’, hvis du allerede har gemt en eller flere projektfiler på din computer eller i skyen. Du kan også bruge genvejstasten Ctrl-O.

Hvis du indlæser en gammel projektfil fra en tidligere version af LCCbyg, kommer der en advarsel om, at du indlæser en gammel projektfil og hvilken version af LCCbyg projektfilen er lavet i. Det gælder dog ikke for projektfiler lavet i den første version af LCCbyg.

Hvis du vil have to projektfiler åbne på samme tid, skal du åbne applikationen to gange og åbne en projektfil i hver af de to åbne applikationer.

Luk projektfil

Ønsker du at komme tilbage til startsiden, kan du vælge ’Luk projekt’ under ’Filer’ i menubjælken. Husk eventuelt at gemme alle ændringer, inden projektet lukkes. Du kan også bruge genvejstasten Ctrl-F4.

Afslut

Du kan lukke applikationen ved genvejstasten Alt-F4 eller via menulinjens ‘Filer/Afslut’.

Hjælp

Du kan få hjælp enten ved at trykke F1 et vilkårligt sted i applikationen eller under funktionen ’Hjælp’ i menubjælken. Hvis du har brug for en offline-version af hjælpefilen, kan du hente hjælpefilen via hjemmesiden http://lccbyg.dk/.