Rapportafsnit

I denne fane vælger du hvilke afsnit, du ønsker at medtage i den endelige rapport. De forskellige afsnit ses i venstre side af skærmbilledet. Du kan vælge en lang række rapportafsnit som fx ‘Logo eller billede’, ‘Titel og beskrivelse’, ‘Hovedomkostningsgrupper: Stavdiagram’, ‘Konklusion’ osv.

For hvert enkelt afsnit finder du en boks til venstre for navnet på afsnittet. Ved at klikke på boksen kan du vælge det pågældende afsnit til eller fra i den endelige rapport. En række afsnit er på forhånd sat til at komme med i rapporten, men det kan du ændre, som det passer dig.

Når du er tilfreds med dine valg, kan du generere en rapport ved at vælge ‘Rapport’ i den øverste menubjælke og trykke på ‘Gem som PDF’. Dermed åbner et nyt skærmbillede, hvor du vælger, hvor du vil gemme rapporten på sædvanlig vis. Når applikationen har gemt projektfilen, bliver du spurgt, om du vil åbne den gemte fil. Klik ‘Ja’ hvis du vil se rapporten med det samme. Klik ‘Nej’ hvis du vil vente med at se rapporten, men husk hvor du har gemt den.

Rapporten bliver gemt som et PDF-dokument, der fx kan sendes til beslutningstagere mfl., som kun er interesserede i at læse rapporten. Hvis modtageren også skal kunne arbejde videre med beregningerne, skal du i stedet sende projektfilen, som gemmes i xml-format og kan genindlæses i applikationen hos modtageren. Det kan du gøre ved at klikke på ‘Filer\Gem som’ eller bruge genvejstasten Ctrl-S. En tredje mulighed er at bruge funktionen ‘Eksportér regneark med resultater’, hvorefter det gemte regneark kan videresendes til modtageren.