Hovedmenu

Filer

For at oprette et nyt projekt kan du vælge enten den relevante projektskabelon fra ‘Startsiden’ eller fra menubjælkens ’Filer’ og vælge ‘Åbn’. Du kan også bruge genvejstasten Ctrl-O.

Ønsker du at komme tilbage til startsiden, kan du vælge ’Luk projekt’ under ’Filer’ i menubjælken. Du kan også bruge genvejstasten Ctrl-F4. Husk at gemme alle ændringer, inden projektet lukkes.

LCCbyg gemmer data som tekstfiler i filformatet xml. Formatet gør filerne relativt små og kan dermed nemt udveksles over mail. Bemærk dog, at indsætning af billede eller logo kan få projektfilen til at vokse betydeligt. For at gemme et projekt vælges ’Filer’ i menubjælken og ’Gem’ eller ’Gem som’. Du kan også bruge genvejstasten Ctrl-S.

Applikationen lukkes ved at vælge ‘Afslut’ i menubjælken eller genvejstasten Alt-F4.

Handlinger

Under fanen ‘Handlinger’ er det muligt at slette alle inddateringer, hvilket sletter alle indtastede værdier og efterlader projektet alene med de valgte standardværdier. Funktionen er bl.a. nyttig, hvis du selv vil lave en skabelon i tilfælde af, at nogle karakteristika går igen på tværs af flere projekter. Oprettelsen af skabeloner gør det muligt at skræddersy strukturen i beregningsskemaerne og gemme dem til senere brug. Når du har slettet alle inddateringer, kan du herefter slette, omdøbe og tilføje nye rækker, undergrupper og hovedgrupper, som det nu passer dig bedst. Projektet med rettelser kan du efterfølgende gemme som en ny projektfil på et fællesdrev i organisationen under et passende navn fx ‘Skabelon_facader.xml’ el.lign.

Under ‘Handlinger’ findes funktionen ‘Vælg projekt til sammenligning’ og den tilhørende ‘Stop projekt sammenligning’. Funktionen kan bruges til at indlæse en anden projektfil, som man ønsker at sammenligne sit nye projekt med. Applikationen vil med grøn farve vise, hvor lighederne mellem de to projektfiler er, og dermed kan du hurtigt identificere de steder, hvor projektfilerne er forskellige med hensyn til basedata dvs. vedligeholdsprocent, levetid og genopretningsprocent.

Under ‘Handlinger’ er det også muligt at lave to forskellige typer af eksport til regneark. Den første type er ‘Eksportér resultater til regneark’, som sender alle indtastede og beregnede værdier for det konkrete projekt over i et regneark, som kan åbnes og redigeres i både MS Excel og Open Document Format. Den anden type er ‘Eksportér nøgletal til regneark’, som sender alle standardværdier over i et regneark, som ligeledes kan åbnes og redigeres i både MS Excel og Open Document Format.

Rapport

Under fanen ‘Rapport’ kan der gemmes en pdf-udgave af de valgte rapportafsnit, som vælges til og fra under ‘Rapportafsnit’. Denne pdf-fil vil indeholde de data, som er indtastet i ‘Projektinformation‘ samt visning af inddateringer og resultater.

Hjælp

Under funktionen ’Hjælp’ i menubjælken er der direkte adgang til nærværende brugervejledning under ‘Online hjælp’. Fra hjemmesiden http://lccbyg.dk/hjaelp/ kan du også downloade et pdf-dokument med brugervejledningen, som du kan anvende, hvis du er offline fx i et tog eller fly. Husk at tjekke hvilken version af applikation og brugervejledning, som passer sammen.

Under funktionen ‘Hjælp’ findes også ‘Om LCCbyg’, som giver en oversigt over bidragyderne til LCCbyg, beskriver licensvilkårene for at anvende LCCbyg, og angiver hvilke åbne eksterne biblioteker og licenser, som applikationen bruger.

Endelig omfatter denne funktion også ‘Versionshistorik’, som giver en kortfattet oversigt over de væsentligste ændringer for de enkelte versioner af applikationen.