LCCbyg 3.1

I de senere år har der været en stigende interesse i byggeriet for at optimere de samlede omkostninger til anlæg og drift af bygninger; i daglig tale kendt som ’totaløkonomi’. Totaløkonomiske analyser kan blandt andet støtte beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer for udformning og detaljering af byggeriet. Med økonomisk støtte fra Grundejernes Investeringsfond har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, udviklet programmet LCCbyg til støtte for totaløkonomiske analyser i byggeriet. Nærværende vejledning støtter forståelsen og brugen af LCCbyg version 3.1.

LCCbyg hjælpevejledning

Benyt indholdsfortegnelsen til højre til at få hjælp til LCCbyg 3. Hjælpevejledningen er delt op i forskellige kapitler du, som brugere frit kan klikke dig rundt i.