Kontoplaner

Du skal bruge ’Kontoplaner’ til at sammensætte og tilpasse dine beregninger til det aktuelle behov.

Kontoplaner – Til alle brugere

Kontoplanen ‘Renoveringsopgaver’ er bygget op med inspiration i 20-punkts listen for renovation.

Figur 1: Her ses kontoplanen, Den enkle skabelon

Kontoplaner – Til den professionelle brugere

De seks kontoplaner går igen på tværs af skabelonerne, men detaljeringsgraden mv. er forskellig fra skabelon til skabelon. Beregningsmetoderne for de seks kontoplaner varierer også fra at regne alene på anskaffelsesomkostninger til alene at regne på driftsomkostninger i forskellige varianter og videre til en kombination af både anskaffelses- og driftsomkostninger, herunder udskiftning/genopretning.

‘Kontoplaner’ omfatter en række omkostninger, som kan medtages i den totaløkonomiske beregning. Hovedomkostningsgrupper har hver deres farver og symboler, hvilket gør det muligt at adskille de forskellige omkostningstyper fra hinanden (se figur 2 herunder). 

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-33.png
Figur 2. Nøgletal SfB.

Kontoplaner (felt D på figur 1) varierer alt afhængig af, hvilket projekt der åbnes. Overordnet set består kontoplaner af to menulinjer; ‘Tomme rækker’ og ‘Kontoplaner’ (også betegnet som ‘SfB’ eller ‘DFK’, hvis der åbnes skabelon for Almene boliger med SfB eller DFK klassificering). Fælles for de to hovedpunkter er, at værdierne er låste og kan ikke ændres.

‘Tomme rækker’ omfatter generelt otte elementer:

 • Generelt
 • Engangsudgift
 • Bygningsdel/Inventar/Udstyr
 • Forvaltning
 • Forsyning
 • Renhold
 • Løbende indtægt
 • Engangsindtægt

Generelt

Under ‘Generelt’ indtastes anskaffelsesomkostningerne for hver af de omkostningstyper, der er har valgt.

Forsyning

Forsyning omfatter omkostninger til vand, varme, elektricitet og anden forsyning i beregningen baseret på forslag til enhedspriser i applikationen. Enhedspriserne kan over skrives med egne værdier fx fra det lokale forsyningsselskab. Forslagene til standardværdierne kan om nødvendigt over skrives under inddatering.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste de samlede mængder fx energibehov opgjort i kWh. Disse mængder vil normalt fremgå af de obligatoriske energirammeberegninger eller energimærker.

Renhold

Renhold omfatter omkostninger til forskellige typer af renhold i beregningen baseret på standardværdier for frekvens og enhedspriser.

 • Frekvens, dvs. hvor mange gange årligt rengøringen skal udføres (opgjort i antal/år).  For eksempel, en frekvens på 4 betyder, at der skal gøres rent 4 gange om året. En frekvens på 0,25 betyder derimod, at der skal gøres rent hvert fjerde år.
 • Enhedspris, dvs. omkostningerne for rengøringspersonale inklusive overheadomkostninger (opgjort i kr/m2 eller kr/styk).

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste mængder. Du kan dog om nødvendigt over skrive standardværdierne under ‘Inddatering’.

‘Kontoplaner’ (også betegnet ‘SfB’ og ‘DFK’, hvis der åbnes skabelon for Almene boliger med SfB eller DFK klassificering) for standardprojekt og Almene boliger med SfB omfatter seks elementer:

 • Grund, rådgivning og bygherre
 • Terræn og bygning
 • Inventar og udstyr
 • Forvaltning
 • Forsyning
 • Renhold

Derimod adskiller kontoplaner for skabelon for Almene boliger med DFK fra de resterende kontoplaner, idet den omfatter fire elementer:

 • Indtægter
 • Bygningsdele
 • Materiel
 • Aktiviteter

Tomme rækker

Skabeloner under Til alle brugere, har to kontoplaner, et’ der indeholder nøgletal og et med tomme rækker. Når en række vælges under tomme rækker, så indeholder den ingen nøgletal.

Eksport af kontoplaner

Det er muligt at eksportere data til Excel-regneark (xlsx-format). Under ‘Kontoplaner’ er det muligt at eksportere nøgletal til regneark, som sender alle standardværdier over i et regneark, som kan åbnes og redigeres i både MS Excel, Libre Office, og andre regnearksprogrammer

Værdier kan eksporteres til et regneark ved at trykke på symbolet (markeret med den røde firkant på figuren) i ‘Kontoplaner’ eller ‘Tomme rækker’. 

Søgefunktion

Under felterne ‘Tomme rækker’ og ‘Kontoplaner’ (felt D på figuren øverst på siden) er der et søgefelt, hvor du kan foretage en søgning efter rækker.  De fundne rækker dukker op på en liste. Hvis rækkerne har koder, kan du også søge efter dem. Du kan trække den relevante række direkte fra søgeresultatet og sætte den ind i den ønskede gruppe. Søgning afsluttes ved at trykke på grå ‘X’ i cirklen i søgefeltet.