Hovedmenulinjen

‘Hovedmenulinjen’, finder du øverst til venstre. På startsiden består ‘Hovedmenulinjen’ af ‘Filer’ og ‘Hjælp’, når den relevante skabelon er åbnet aktiveres to yderligere funktioner: ‘Handlinger’ og ‘Vis’. Menupunktet ’Filer’ er aktiv, men nogle af de underliggende funktioner såsom ‘Luk projekt’, ‘Gem’ og ‘Gem som’ er inaktive og vil blive først aktive, når en projektfil er åben. Derimod er alle funktioner i menupunktet ‘Hjælp’ aktive og kan tilgås. Menupunktet ‘Handlinger’ er ikke synlig på ‘Startsiden’, men bliver synlig og aktiv, når et projekt er åben. Når en projektfil er åben, så vil alle funktioner i ‘Filer’ og ‘Hjælp’ være aktive. Funktioner i ‘Handlinger’ bliver først aktive, når der tilføjes eller slettes en gruppe. Her beskrives både de funktioner, som er aktive på ‘Startsiden’ og de funktioner, som vil blive først aktive, når et projekt er åben.

Filer

LCCbyg gemmer data som tekstfiler i filformatet xml (lccxml). Formatet gør filerne relativt små og kan dermed nemt udveksles over mail. Bemærk dog, at indsætning af billede eller logo kan få projektfilen til at vokse betydeligt.

Figur 1: Drop-down menu ‘Filer’

Åbn en projektfil

Du kan åbne en projektfil fra menulinjen ‘Filer’, hvis du allerede har gemt en eller flere projektfiler på din computer eller i skyen. Du kan også bruge genvejstasten Ctrl+O. Hvis du vil åbne en gammel projektfil fra en tidligere version af LCCbyg, skal du i dialogboksen ændre filtypen fra ‘LCCbyg filer (*.lccxml)’ til ‘XML filer (*.xml)’. Herefter vises de gamle projektfiler fra tidligere versioner af LCCbyg. Hvis du vil have to projektfiler åbne på samme tid, skal du åbne applikationen to gange og åbne en projektfil i hver af de to åbne applikationer.

Luk projekt

Ønsker du at komme tilbage til startsiden, kan du vælge ’Luk projekt’ under ’Filer’ i menubjælken. Husk eventuelt at gemme alle ændringer, inden projektet lukkes. Du kan også bruge genvejstasten Ctrl+F4.

Gem & Gem som

Du kan gemme filer på to måder – Gem eller Gem som, som det kendes fra de fleste almindelige kontorapplikationer. Hvis du bruger Gem, vil filen blive gemt på den drevplacering, som computeren generelt er sat op til. Hvis du bruger Gem som – hvilket anbefales – kan du selv bestemme, hvor filen skal gemmes.

Seneste

Funktionen ’Filer\Seneste’ giver en oversigt over de senest åbnede filer. Funktionen fungerer som en genvej, hvor du kan åbne af de senest åbnede filer ved at klikke på den.

Afslut

Du kan lukke applikationen ved genvejstasten Alt+F4 eller via menulinjens ‘Filer\Afslut’.

Handlinger

Under ‘Handling’ har du mulighed for at fortryde eller gendanne på forskellige niveauer.

Figur 2: Drop-down menu ‘handinger’

Fortryd & Gendan

Funktionerne ’Fortryd’ og ’Gendan’ er markeret med lys grå farve, fordi de kun er aktive, hvis der er indtastet data eller foretaget ændringer. Funktionerne kan også aktiveres ved hjælp af genvejstasterne Ctrl+Z og Ctrl+Y.

Så længe at projektet ikke er blevet gemt, fungerer begge funktioner afgrænset inden for hvert enkelt faneblad. Det betyder, at du selv skal gå tilbage til et andet faneblad, hvis du ønsker at fortryde eller gendanne noget i dette faneblad. Applikationen husker altså alle dine ændringer inden for hvert faneblad, men ikke på tværs af faneblade.

Fortryd & gendan rapporter og alternativer

Funktionerne ‘Fortryd global ændring’ og ‘Gendan global ændring’ ligger et niveau over ‘Fortryd’ og ‘Gendan’ og vil være inaktive så længe der ikke er tilføjet et nyt alternativ eller så længe du ikke har slettet et eksisterende alternativ. så snart du har tilføjet nyt alternativ eller slettet eksisterende alternativ, vil begge funktioner være aktive. Hvis du sletter en rapport eller et alternativ, kan du fortryde sletning ved at trykke på ‘Fortryd global ændring’ i ‘Handlinger’ eller gendanne handlingen ved at trykke på ‘Gendan global ændring’. Hvis du sletter en rapport eller et alternativ og gerne vil gendanne det, fungerer det lidt anderledes end alm. fortryd/gendan. Her  skal du nemlig bruge ‘Fortryd/Gendan global ændring’ under ‘Handlinger’.

Vis

Under ‘Vis’ er der mulighed for at skifte mellem to visninger: ‘Enkel grænseflade’ og ‘Almindelig grænseflade’. Begge grænseflader gemme i samme filformat, derfor er det muligt at åbne dem i begge visnings vinduer. 

Figur 3: Drop-down menu ‘Vis’

Hjælp

Du kan få hjælp enten ved at trykke F1 et vilkårligt sted i applikationen eller under funktionen ’Hjælp’ i menubjælken. Husk at tjekke hvilken version af applikation og brugervejledning, som passer sammen.

Figur 4: Drop-down menu ‘Hjælp’