Eksport af rapport

Når du er tilfreds med dine valg, kan du generere en rapport ved at trykke på i ‘Rapport’ i den øverste menubjælke. Dermed åbner et nyt skærmbillede, hvor du vælger, hvor du vil gemme rapporten på sædvanlig vis. Når applikationen har gemt projektfilen, bliver du spurgt, om du vil åbne den gemte fil. Klik ‘Ja’ hvis du vil se rapporten med det samme. Klik ‘Nej’ hvis du vil vente med at se rapporten.

Figur 1: Eksport af rapport

Rapporten bliver gemt som et pdf-dokument, der fx kan sendes til beslutningstagere mfl., som kun er interesserede i at læse rapporten. Hvis modtageren også skal kunne arbejde videre med beregningerne, skal du i stedet sende projektfilen, som gemmes i xml-format (lccxml) og kan genindlæses i applikationen hos modtageren. Det kan du gøre ved at klikke på ‘Filer -> Gem som’ eller bruge genvejstasten Ctrl+S (Lær mere på Hovedmenulinjen). På tilsvarende vis kan du gemme projektinformation som en selvstændig PDF-fil.