Rapporter – Enkel grænseflade

Ved ‘Enkel grænseflade’, er de nødvendige rapport afsnit valgt for dig. De valgte afsnit er følgende:

  • Alternativer
  • Opsummeret nutidsværdi (uden restværdi)
  • Hovedposter fordelt efter kodegrupper
  • Årsomkostninger for hvert alternativ opgjort som annuitet per år
  • Årligt tilbagediskonterede hovedposter for hvert alternativ
  • Hovedposter og nutidsværdi for hvert alternativ
  • Beregningsforudsætninger for hvert alternativ
Figur 1: Her ses skærmbilledet for rapporter vist i ‘Enkel grænseflade’

Når du er tilfreds med rapporten, kan du gemme som projekt fil eller pdf (se mere under ‘Eksport af rapport’).