Kontoplaner

Du skal bruge kontoplaner til at sammensætte og tilpasse dine beregninger til det aktuelle behov.

Kontoplaner – Den enkle skabelon

Kontoplanen ‘Renoveringsopgaver’ er bygget op med inspiration i 20-punkts listen for typiske drifts- og vedligeholdsplaner for ejerboligforeninger og andelsboligforeninger.

Figur 1: Her ses kontoplanen for ‘Den enkle skabelon’

Kontoplaner – Standardskabeloner

I skabelonerne for de fagprofessionelle bruger er der seks kontoplaner, som går igen på tværs af skabelonerne, men detaljeringsgraden mv. er forskellig fra skabelon til skabelon. Beregningsmetoderne for de seks kontoplaner varierer også fra at regne alene på anskaffelsesomkostninger til alene at regne på driftsomkostninger i forskellige varianter og videre til en kombination af både anskaffelses- og driftsomkostninger, herunder udskiftning/genopretning.

Kontoplanen ‘Nøgletal – SfB’ omfatter en række omkostninger, som kan medtages i den totaløkonomiske beregning. Hovedomkostningsgrupper har hver deres farver og symboler, hvilket gør det muligt at adskille de forskellige omkostningstyper fra hinanden (se figur 2 herunder). 

Figur 2. Nøgletal SfB.

Kontoplaner (felt D på figur 1) varierer alt afhængig af, hvilket projekt der åbnes. Overordnet set består kontoplaner af to menulinjer; ‘Tomme rækker’ og ‘Nøgletal – SfB’. Fælles for de to hovedpunkter er, at værdierne er låste og ikke kan ændres.

‘Tomme rækker’ omfatter generelt otte elementer:

 • Anskaffelse/grundkøb
 • Udgift – éngangs
 • Bygningsdel/Inventar/Udstyr
 • Forvaltningsudgift
 • Forsyningsudgift
 • Renholdsudgift
 • Indtægt – løbende
 • Indtægt – engangs

Anskaffelse/grundkøb

Under ‘Anskaffelse/grundkøb’ indtastes anskaffelsesomkostningerne for hver af de omkostningstyper, der er har valgt.

Forsyning

Forsyning omfatter omkostninger til vand, varme, elektricitet og anden forsyning i beregningen baseret på forslag til enhedspriser i applikationen. Enhedspriserne kan overskrives med egne værdier fx fra det lokale forsyningsselskab. Forslagene til standardværdierne kan om nødvendigt overskrives under inddatering.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste de samlede mængder fx energibehov opgjort i kWh. Disse mængder vil normalt fremgå af de obligatoriske energirammeberegninger eller energimærker.

Renhold

Renhold omfatter omkostninger til forskellige typer af renhold i beregningen baseret på standardværdier for frekvens og enhedspriser.

 • Frekvens, dvs. hvor mange gange årligt rengøringen skal udføres (opgjort i antal/år).  For eksempel betyder en frekvens på 4, at der skal gøres rent 4 gange om året. En frekvens på 0,25 betyder derimod, at der skal gøres rent hvert fjerde år.
 • Enhedspris, dvs. omkostningerne for rengøringspersonale inklusive overheadomkostninger (opgjort i kr/m2 eller kr/styk).

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste mængder. Du kan dog om nødvendigt overskrive standardværdierne under ‘Inddatering’.

Kontoplanen ‘Nøgletal – SfB’ for standardprojekt og Almene boliger med SfB omfatter seks elementer:

 • Grund, rådgivning og bygherre
 • Terræn og bygning
 • Inventar og udstyr
 • Forvaltning
 • Forsyning
 • Renhold

Tomme rækker

Skabeloner har to kontoplaner, én med nøgletal og én med tomme rækker. Når en række vælges under tomme rækker, så indeholder den ingen nøgletal.

Eksport af kontoplaner

Det er muligt at eksportere data til Excel-regneark (xlsx-format). Under ‘Kontoplaner’ er det muligt at eksportere nøgletal til regneark, som sender alle standardværdier over i et regneark, som kan åbnes og redigeres i både MS Excel, Libre Office og andre regnearksprogrammer.

Værdier kan eksporteres til et regneark ved at trykke på symbolet (markeret med den røde firkant på figuren) i ‘Nøgletal – SfB’ eller ‘Tomme rækker’. 

Søgefunktion

Under felterne ‘Tomme rækker’ og ‘Nøgletal – SfB’ (felt D på figuren øverst på siden) er der et søgefelt, hvor du kan foretage en søgning efter rækker.  De fundne rækker dukker op på en liste. Hvis rækkerne har koder, kan du også søge efter dem. Du kan trække den relevante række direkte fra søgeresultatet og sætte den ind i den ønskede gruppe. Søgning afsluttes ved at trykke på den grå papirkurv i søgefeltet.