Inddatering – Almene boliger med SfB

Denne skabelon er opbygget af bygningsdele opdelt efter SfB med mulighed for opmærkning efter BOSSINF. Bygningsdele indeholder levetidsdata. Der er mulighed for at angive og bedømme målsætninger for projektet. Skabelonen er opbygget af en ‘Inddatering’, ‘Forudsætninger’ og ‘Rapporter’. Under ‘Inddatering’ kan de valgte bygningselementer trækkes over i inddateringsfeltet i venstre side. Her kan de inddeles i grupper under forskellige alternativer, og som noget nyt kan alternativet vurderes iht. en/flere målsætninger.

Skærmbilledet for ‘Inddatering’ omfatter følgende dele i denne skabelon:

Figur 1: Inddatering og kontoplaner

Kontoplaner og målsætninger

I denne skabelon kan der udover at opbygge LCC analysen på sædvanligvis ved brug af Nøgletal – SfB og Tomme rækker (se punkt B i figur 1) også opstilles målsætninger for hver alternativ. Dette gøres ved at vælge de relevante målsætninger under kontoplanen ’Målsætninger’ og trække disse med over i inddateringsfeltet i punkt C (figur 1).

Når målsætningerne er valgt, kan der gives en score ift. hvilken effekt det pågældende alternativ har på opfyldelse af målsætningen for projektet.

Figur 2. Træk og slip rækker under den ønskede gruppe eller oppe i målsætninger (inddateringsfelt i venstre side).

Målsætninger for alternativet

Det er muligt at opstille et/flere målsætninger for hver projekt. Målsætningerne gælder på tværs af alternativerne i et projekt. Målsætningerne skal scores efter hvilken effekt, som alternativet har på opfyldelsen af den pågældende målsætning. Der kan gives en score for hver målsætning fra ‘meget negativ’ svarende til -3 til ‘meget positiv’ svarende til +3. Har alternativet ingen effekt på målsætningen, kan det scores til ‘hverken/eller’. Der er også mulighed for at at skrive en kort begrundelse for den valgte score.

Hvis der er tvivl om, hvordan der skal scores, kan musen holdes hen over scoringsfelterne, så guider tooltippene dig videre (se figur 3).

Figur 3: Tooltip der guider dig til at score alternativets effekt på målsætningerne for projektet.