Startside

Dette er brugervejledningen til LCCbyg version 3.2, som er et digitalt værktøj, der kan bruges til totaløkonomiske beregninger. Brugervejledningen gennemgår de punkter, du bør være opmærksom på forud for en beregning og de forskellige trin i beregningen.

Brug hjælpevideoerne til at komme godt i gang: https://www.youtube.com/channel/UCtGnWltdDNYDysp3LVao7vQ

Introduktion til LCCbyg

LCCbyg-beregninger består overordnet af følgende trin i programmet:

  1. Vælg beregningstype blandt flere forskellige skabeloner på startsiden.
  2. Indtast informationer under ‘Inddatering’, hvor det er muligt at opstille flere alternativer.
  3. Under ’Forudsætninger’ er der mulighed for at redigere tekniske detaljer for den totaløkonomiske beregning (dette punkt ses der bort fra ved visning i ‘Enkel grænseflade’). 
  4. Vurdér de indgående mængder og beregnede resultater under ’Rapporter’.

Projektskabeloner – Vælg beregningstype blandt flere forskellige skabeloner

LCCbyg version 3.2 er opbygget på følgende måde (se figur 1). På startsiden kan du vælge den skabelon, der er mest relevant for dit projekt. Du kan vælge mellem tre skabelontyper. Er du privatperson eller ny inden for totaløkonomiske beregninger, vil skabeloner under ‘Den enkle skabelon’ være at foretrække for dig. Er du derimod fagprofessionel, vil skabeloner under ‘Standardskabeloner’ og ‘DGNB-skabeloner’ være at foretrække for dig. Her kan der vælges mellem tre tomme standardskabeloner samt tre DGNB-skabeloner. Begge målgrupper har mulighed for at åbne eksempler, hvor én eller flere typiske beregninger er vist i form af eksempler. For at se skabelonerne under hver type af skabeloner skal der klikkes på en af de tre farvede kasser øverst (markeret med B, C og D). På figur 1 kan skabelonerne under ‘Standardskabeloner’ ses. De tomme skabeloner er placeret i venstre side, og eksemplerne er placeret i højre side.

Figur 1: Startside LCCbyg 3.2 Vælg den relevante skabelon blandt Standardskabeloner, DGNB-skabeloner og Den enkle skabelon.

Standardskabeloner

Her kan der vælges mellem skabeloner og eksempelprojekter. Da disse skabeloner indeholder detaljerede nøgletal, er det kun muligt at åbne disse i ‘Almindelig grænseflade’. Klik én gang på den ønskede beregningstype.

Figur 2: Standardskabeloner – de tomme skabeloner ses til venstre, og eksemplerne ses til højre.

DGNB-skabeloner

Disse skabeloner er skræddersyede til DGNB-certificeringer. De indeholder alle levetider og enhedspriser for forsyning. DGNB-skabelon for byområde indeholder ydermere CO2-udledninger (læs mere under DGNB skabelon for byområde).

Figur 3: DGNB-skabeloner – de tomme skabeloner ses til venstre, og eksemplerne ses til højre.

Den enkle skabelon

Skabeloner under dette felt er muligt at åbne i to forskellige visninger: ‘Enkel grænseflade’ og i ‘Almindelig grænseflade’ (se mere under ‘Hjælpemenulinjen’). Skabelonerne her åbner som standard i ‘Enkel grænseflade’.

Figur 4: Den enkle skabelon – de tomme skabeloner ses til venstre, og eksemplerne ses til højre.

Disse skabeloner indeholder detaljer vedrørende typisk vedligehold, enhedspriser samt levetid mm. Som bruger skal du blot oplyse dine mængder.

Valg af foretrukne sprog – dansk eller engelsk

Du kan vælge hvilken sprogversion, som du vil arbejde med. Hvis du klikker på flaget i øverste højre hjørne, kommer en menu til syne, hvor du kan vælge sprog. Der er pt. to muligheder: Dansk og engelsk.

Figur 2: Sprogindstillinger.

Den generelle regel for sprogversionering er, at det er den valgte skabelon, som styrer sproget. Danske skabeloner vil derfor åbne på dansk, og den engelske skabelon vil åbne på engelsk. Hvis du senere åbner en dansk projektfil henholdsvis engelsk projektfil, vil den altså fortsat blive vist på dansk hhv. engelsk. Med andre ord kan du ikke forvente, at alt dansk indhold bliver oversat til engelsk og vice versa ved blot at skifte sprog.