Alternativer

Navn og beskrivelse

LCCbyg gør det muligt at arbejde med flere alternativer i den samme beregning. Alternativer oprettes og redigeres i en vilkårlig kontoplan under ‘Inddatering’. Du behøver kun at oprette og redigere et alternativ i én kontoplan, da rettelser har effekt på alle kontoplaner.

Navne og beskrivelser af alternativer sker på følgende vis:

  • LCCbyg vil altid rumme mindst ét alternativ og kan højest rumme fem alternativer.
  • Alternativer navngives som udgangspunkt fortløbende som ‘Alternativ 1’, ‘Alternativ 2’ mv., men de kan frit navngives.
  • Der kan tilføjes en beskrivelse for hvert alternativ.
  • Der skal angives et bruttoareal for hvert alternativ.

Et nyt alternativ kan oprettes ved at trykke på fanen med et ‘+’.

versions

Overførsel af værdier mellem alternativer

Alternativerne deler struktur og nøgletal, men har deres egne værdier. For at lette arbejdet med inddateringer er LCCbyg indstillet til at lade værdierne fra det foregående alternativ overgå til det næste alternativ i rækken, når der arbejdes med mere end ét alternativ, med mindre andet er præciseret. Det vil sige, at den værdi, der er inddateret i ’Mængde 1’ og hører til Alternativ 1, også vil blive anvendt i ’Mængde 2’ for Alternativ 2, hvis brugeren ikke har inddateret andet i det felt i forvejen. På denne måde vil Alternativ 2 automatisk få værdien fra ’Mængde 1’, med mindre brugeren indtaster et nul eller et andet tal i feltet for ’Mængde 2’. Efterlades feltet for ’Mængde 2’ tomt, vil Alternativ 2 automatisk arve værdien fra Alternativ 1. Brugeren behøver derfor kun at indtaste forskellen på alternativerne. Hvis der er tvivl om de anvendte værdier for de enkelte alternativer, kan de konkrete værdier altid genfindes i ’Inputoverblik’ under ‘Rapportafsnit’.

Hvis du arbejder med tre eller flere alternativer, vil en ændring af værdierne i Alternativ 2 føre til, at værdierne i Alternativ 3, 4 og 5 rettes. Du skal derfor være opmærksom på, om der eventuelt er værdier, som kun skulle rettes i Alternativ 2 og ikke skulle have været rettet i Alternativ 3.

LCCbyg bruger en farvekode for at synliggøre, hvor data kommer fra. Farvekodningen omfatter tre forskellige farver:

  • a: Standardværdi angives med grønt.
  • b: Nedarvet værdi angives med gråt.
  • c: Inddateret værdi angives med sort.

inheritance

Alternativerne sammenlignes under fanen Konklusion.