Kontoplaner – struktur

Seks kontoplaner

Du skal bruge ’Kontoplaner’ til at sammensætte og tilpasse dine beregninger til det aktuelle behov. LCCbyg består af seks kontoplaner, som findes i menuen til venstre:

  • Grund, rådgivning og bygherre.
  • Terræn og bygning.
  • Inventar.
  • Forvaltning.
  • Forsyning.
  • Renhold.

De seks kontoplaner går igen på tværs af alle skabeloner, men detaljeringsgraden mv. vil være forskellig fra skabelon til skabelon. Beregningsmetoderne for de seks kontoplaner varierer også fra at regne alene på anskaffelsesomkostninger til alene at regne på driftsomkostninger i forskellige varianter og videre til en kombination af både anskaffelses- og driftsomkostninger, herunder udskiftning/genopretning.

Vælge omkostningstyper og prisudvikling

For hver kontoplan skal du vælge hvilke omkostningstyper, der skal med i den aktuelle beregning. Du vælger omkostningstyper til og fra ved at klikke én gang i den lille firkant til venstre for omkostningstypen. Når du har valgt omkostningstyper til, vil disse fremgå under ’Inddatering’, hvor de konkrete værdier kan inddateres.

Du kan omdøbe navne, tilføje nye eller slette eksisterende omkostningstyper og –grupper ved at højreklikke og vælge den rette funktion. Vær opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg, hvis du sletter en række. Hvis du ønsker at ændre navnet på en omkostningstype, skal du huske at afslutte dine ændringer med at trykke ’Enter’. Hvis du tilføjer en ny omkostningstype, vil den optræde med navnet ’Unavngiven række’ (eller undergrupper eller hovedgruppe), indtil du omdøber den. Husk også at vælge omkostningstypen til ved at klikke i den lille firkant.

Du kan tilføje lige så mange omkostningstyper, som du vil. Men der skal altid være mindst én hovedgruppe med tilhørende undergruppe og række under hver kontoplan. De behøver dog ikke at være aktiverede som en del af beregningen.

For hver kontoplan – med undtagelse af ’Grund, rådgivning og bygherre’ – skal der eventuelt vælges en prisudvikling. For de fleste kontoplaner er prisudviklingen defineret på forhånd af programmet til at være lig med den generelle prisudvikling. I så fald vil der lige under navnet på kontoplanen stå med grå skrift ’Prisudvikling: Generel prisudvikling’. I andre tilfælde som fx kontoplanen for ’Forvaltning’ og ’Forsyning’ i de tidlige faser vil der være en dropdown-menu, hvor du skal vælge den relevante prisudvikling.

I de detaljerede beregninger under ‘For- og hovedprojekt’ skal der vælges prisudvikling på de enkelte rækker. Det sker ved at højreklikke på den pågældende række og vælge den relevante prisudvikling.

Resultater fra denne kontoplan

I både ‘Kontoplaner’ og ‘Inddatering’ vises løbende opdateringer af resultater for den aktuelle kontoplan. Resultaterne vises kun for den pågældende kontoplan.

I den højre kolonne vises resultaterne af beregningerne fordelt i tre:

  • Anskaffelsesomkostningerne for den pågældende kontoplan.
  • Nutidsværdien af de samlede drifts- og vedligeholdsomkostninger for den pågældende kontoplan.
  • Den samlede nutidsværdi for den pågældende kontoplan.

Den venstre kolonne viser hvilken kontoplan beregningerne vedrører, den anvendte beregningsmetode, og hvor omkostningerne bliver posteret.

Kontoplanslåsning

Det er muligt at låse kontoplanens struktur og standardværdier. Det vil fortrinsvis være relevant, hvis du vil lave en skabelon, som skal sendes til fx en rådgiver.

Standardværdier

I LCCbyg betegnes de værdier, som ofte går igen på tværs af projekter for standardværdier. Standardværdier findes i fire kontoplaner: ’Terræn og bygning’, ’Inventar og udstyr’, ’Forsyning’ og ’Renhold’. Værdierne kan enten være født i systemet (felter er farvet lyserøde) eller være indtastet som eksempler (felter er hvide).

Et eksempel på en standardværdi kan være levetiden for en bygningsdel. Ofte vil levetiden for en bygningsdel være den samme ved flere analyser. Eksempelvis, kan en levetid på 120 år for en ydervæg af tegl anvendes ved flere analyser. Hvorimod mængden og enhedsprisen for ydervæggen vil variere fra projekt til projekt. Det er standardværdierne, der gemmes i en skabelon (læs mere herom under afsnittet ’Startsiden’).

Standardværdierne kan overskrives under ’Inddatering’ (læs mere herom under afsnittet ’Kontoplaner – inddatering’).