Anskaf, drift og genopret

Kontoplanerne ‘Terræn og bygning’ og ‘Inventar og udstyr’ benytter denne beregningsmetode. Begge kontoplaner anvender tre typer af input:

  • Levetid (angivet i år).
  • Vedligehold (angivet i %).
  • Genopretning eller udskiftning (angivet i % af nyanskaffelse).

Under ‘Inddatering’ skal der indtastes mængder og enhedspriser for hver bygningsdel, mens drift og genopretning beregnes af programmet. For inventar og udstyr er det nok at indtaste en anskaffelsesomkostning for hvert stykke inventar eller udstyr, mens drift og genopretning beregnes af programmet.