Renhold

Beregningsmetoden ‘Renhold’ anvendes alene i skabelonen for fasen ‘For- og hovedprojekt’. I de øvrige faser anvendes den simplere beregningsmetode ‘Drift’ for omkostninger til renhold.

Beregningsmetoden medtager omkostninger til forskellige typer af renhold i beregningen baseret på standardværdier for frekvens, timepris og arbejdsmængde, som er fastlagt af programmet:

  • Frekvens, dvs. hvor mange gange årligt rengøringen skal udføres (opgjort i antal/år).
  • Timepris, dvs. timelønnen for rengøringspersonale inklusiv overheadomkostninger (opgjort i kr/h).
  • Arbejdsmængde, dvs. hvor meget der kan gøres rent på en time (opgjort i m2/h).

Standardværdierne kan om fornødent overskrives under ‘Inddatering’.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste mængder og vælge relevant enhed, dvs. m2, styk, lbm (løbende meter) eller rm (rummeter).