Drift

Beregningsmetoden ‘Drift’ anvendes i kontoplanen ‘Forvaltning’ i skabelonen for fasen ‘For- og hovedprojekt’ samt i kontoplanerne ‘Forvaltning’, ‘Forsyning’ og ‘Renhold’ i de tre skabeloner for faserne ‘Program’, ‘Disposition’ og ‘Projektforslag’.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste de samlede årlige driftsomkostninger for hver af de omkostningstyper, som du har valgt.