Forsyning

Beregningsmetoden ‘Forsyning’ anvendes alene i skabelonen for fasen ‘For- og hovedprojekt’. I de øvrige faser anvendes den simplere beregningsmetode ‘Drift’.

Beregningsmetoden medtager omkostninger til vand, varme, elektricitet og anden forsyning i beregningen baseret på standardværdier for enhedspriser, som er fastlagt af programmet. Standardværdierne kan om fornødent overskrives under ‘Inddatering’.

Under ‘Inddatering’ skal du alene indtaste de samlede mængder fx varmebehov opgjort i MWh. Disse mængder vil normalt fremgå af de obligatoriske energirammeberegninger eller energimærker.