Kontoplansresultater

dynamicaccountplanresults

I både ‘Kontoplaner’ og ‘Inddatering’ vises løbende opdateringer af resultater for den aktuelle kontoplan. Resultaterne vises kun for den pågældende kontoplan.

I den højre kolonne vises resultaterne af beregningerne fordelt i tre:

  1. Anskaffelsesomkostningerne for den pågældende kontoplan.
  2. Nutidsværdien af de samlede drifts- og vedligeholdsomkostninger for den pågældende kontoplan.
  3. Den samlede nutidsværdi for den pågældende kontoplan.

Den venstre kolonne viser hvilken kontoplan beregningerne vedrører, den anvendte beregningsmetode, og hvor omkostningerne bliver posteret.