Startside

Du kan starte en beregning ved at vælge den relevante beregningstype blandt Standardskabelonerne. Du skal blot klikke én gang på den ønskede beregningstype, og så er du i gang.

Der findes beregningstyper for hver af de gængse faser i FRI og Danske ARKs ydelsesbeskrivelser, nemlig programfasen, dispositionsforslagsfasen, projektforslagsfasen og for- og hovedprojektfasen. Forskellen mellem dem er dels detaljeringsgraden af beregningerne dels hvorvidt programmet stiller standardværdier til rådighed.

Når du åbner en skabelon, vil projektet være tomt  bortset fra standardværdier og er klar til indtastning af projektspecifikke data. Det tomme projekt er at foretrække, hvis man ønsker at lave en ny totaløkonomisk beregning.

Det er også muligt at medtage data fra et eksempelprojekt som udgangspunkt ved at sætte hak i feltet ‘Medtag eksempeldata’. Eksempelprojektet illustrerer programmets funktioner med data, som er indtastet på forhånd. Formålet med eksempelprojektet er at give brugeren et indtryk af, hvilke muligheder LCCbyg tilbyder og bør ikke anvendes som udgangspunkt for en totaløkonomisk analyse eller til sammenligning med andre totaløkonomiske beregninger.

De forskellige projektskabeloner (Program, Disposition etc.) kan tilgås både fra startsiden og fra menuen ’Filer’. Ønsker du at komme tilbage til startsiden, kan du vælge ’Luk projekt’ under ’Filer’ i menubjælken. Husk eventuelt at gemme alle ændringer, inden projektet lukkes.

Du kan få hjælp enten ved at trykke F1 et vilkårligt sted i programmet eller under funktionen ’Hjælp’ i menubjælken. Hvis du har brug for en offline-version af hjælpefilen, kan du hente hjælpefilen via hjemmesiden http://lccbyg.dk/.