Hovedmenu

Filer

For at oprette et nyt projekt kan du vælge enten den relevante projektskabelon fra ‘Startsiden’ eller fra menubjælkens ’Filer’ og vælge ‘Åbn’.

Ønsker du at komme tilbage til startsiden, kan du vælge ’Luk projekt’ under ’Filer’ i menubjælken. Husk at gemme alle ændringer, inden projektet lukkes.

LCCbyg gemmer data som tekstfiler i filformatet xml. Formatet gør filerne relativt små og kan dermed nemt udveksles over mail. Bemærk dog, at indsætning af billede eller logo kan få projektfilen til at vokse betydeligt. For at gemme et projekt vælges ’Filer’ i menubjælken og ’Gem’ eller ’Gem som’.

Handlinger

Under fanen ‘Handlinger’ er det muligt at slette alle inddateringer, hvilket sletter alle indtastede værdier og efterlader projektet alene med de valgte standardværdier. Funktionen er bl.a. nyttig, hvis du selv vil lave en skabelon i tilfælde af, at nogle karakteristika går igen på tværs af flere projekter. Oprettelsen af skabeloner gør det muligt at skræddersy strukturen i beregningsskemaerne og gemme dem til senere brug. Når du har slettet alle inddateringer, kan du herefter slette, omdøbe og tilføje nye rækker, undergrupper og hovedgrupper, som det nu passer dig bedst. Projektet med rettelser kan du efterfølgende gemme som en ny projektfil på et fællesdrev i organisationen under et passende navn fx ‘Skabelon_facader.xml’ el.lign.

Under ‘Handlinger’ er det også muligt at lave to forskellige typer af eksport til regneark. Den første type er ‘Eksportér resultater til regneark’, som sender alle indtastede og beregnede værdier for det konkrete projekt over i et regneark, som kan åbnes og redigeres i både MS Excel og Open Document Format. Den anden type er ‘Eksportér nøgletal til regneark’, som sender alle standardværdier over i et regneark, som ligeledes kan åbnes og redigeres i både MS Excel og Open Document Format.

Rapport

Under fanen ‘Rapport’ kan der gemmes en pdf-udgave af rapportafsnittet. Denne pdf vil indeholde de data, som er indtastet i ‘Projektinformation‘ samt visning af inddateringer og resultater.

Hjælp

Under funktionen ’Hjælp’ i menubjælken er der direkte adgang til nærværende brugervejledning under ‘Online hjælp’. Fra hjemmesiden http://lccbyg.dk/hjaelp/ kan du også downloade et pdf-dokument med brugervejledningen, som du kan anvende, hvis du er offline fx i et tog eller fly.