Denne installationsguide leder brugeren igennem installationen af LCCbyg. Guiden gennemgår skridt for skridt, hvordan applikationen installeres, så den herefter er klar til brug. Gennemgangen af installationen demonstreres ud fra styresystemet Windows 10, med brug af browseren Google Chrome og Microsoft Edge. Den samme version af styresystemet eller den samme browser er dog ikke nødvendig for at downloade applikationen. Applikationen er udviklet til styresystemet Windows, hvorfor dette styresystem anbefales. Generelt kan Windows-applikationer dog også afvikles på Mac via fx Parallels® Desktop eller Apple’s egen Boot Camp, som er integreret i operativsystemet OS X. Applikationen kan downloades ved brug af andre browsere.
Applikationen hentes fra stien https://lccbyg.dk/download/. Figur 1 viser siden hvor LCCbyg kan downloades fra. LCCbyg er udgivet i flere versioner. Den nyeste står altid øverst, mens de ældre udgaver kan findes længere nede på siden.

Figur 1: Download af LCCbyg.

Der er ikke behov for et serienummer eller en adgangskode for at kunne hente applikationen. Download af applikationen sker ved at klikke på linket til installationsfilen kaldet ’LCCbygSetUp.msi’, som henter applikationen ned på computeren. Når computeren har hentet installationsfilen, kan installationen startes ved at klikke på installationsfilen.

Installationsguide – Google Chrome

Browseren spørger, om man vil køre filen eller annullere installationen. For at installere applikationen skal man trykke ’Kør’. Alternativt ser man følgende skærmbillede i udsnit (figur 2). Vælg ’Run anyway’.

Figur 2: Alternativt skærmbillede for start af installation.

En dialogboks til igangsættelse af selve installationen vil komme til syne. For at acceptere installation, skal der klikkes på ’Next’.

Figur 3: Igangsætning af installation.

Herefter vil der dukke en dialogboks med en slutbrugerlicensaftale op, hvor der først skal sættes flueben ved ’Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen’ og dernæst klik på ’Finish’.

Figur 4: Accept af Slutbrugerlicensaftale (EULA).

Dernæst skal der angives hvor LCCbyg-applikationen skal placeres. Såfremt den foreslåede placering er acceptabel, trykkes ’Næste’, ellers vælges den nye foretrukne placering ved tryk på ’Change’, hvorefter der trykkes ’Next’.

Figur 5: Valg af destinationsmappe.

I den næste dialogboks trykkes ’Finish’ for endelig at installere applikationen.

Installation – Microsoft Edge

Når der er klikke på den blå download knap på lccbyg.dk/download, dukker følgende skærmbilled op. Hvor der skal sættes flueben i boksen “Jeg er ikke en robot” og dernæst klikke på download. For at sætte gang i installation, skal man trykke på drop-down menuen nederst i ventre hjørne af skærmen, og klikke på “Bevar”.

Figur 6: Klik på “Bevar” ud for download af LCCbyg.

Dernæst dukker følgende dialogboks op – ønskes det at fortsætte med installationen trykkes der på drop-down menuen ud for ”Vis mere”. I drop-down menuen klikkes på ”Behold alligevel”.

Figur 7: Klik på “Vis mere” i dialogboksen for at fortsætte installationen.

Så klukker dialogboksen og det er nu muligt at starte installationen ved at klikke på installationsfilen.

Figur 8: Igangsætning af installationen.
Figur 9: Dialogboks – klik på “Flere oplysning” for at fortsætte installationen.

Hvor til en ny pop-up vindue dukker op. Her skal man klikke på ”Flere oplysnings” for at fortsætte installationen.

Figur 10: Klik på “Kør alligevel”.
Figur 11: Igangsætning af installationen.

Herefter dukker en dialogboks op med en slutbrugerlicensaftale op, hvor der først skal sættes flueben ved ’Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen’ og dernæst klik på ’Next’.

Figur 12: Accept af Slutbrugeraftale (EULA).

Dernæst skal der angives hvor LCCbyg-applikationen skal placeres. Såfremt den foreslåede placering er acceptabel, trykkes ’Næste’, ellers vælges den nye foretrukne placering ved tryk på ’Change’, hvorefter der trykkes ’Next’.

Figur 13: Valg af destinationsmappe.

I den næste dialogboks trykkes ’Finish’ for endelig at installere applikationen.

Figur 14: Bekræftelse af færdig installation.

Afinstallation

Ønsker det at afinstallere applikationen, foregår det på samme måde som med andre applikationer. Åben ’Start’ og vælg ’Kontrolpanel’. Hvis funktionen ’Kontrolpanel’ ikke er synlig i startmenuen, kan man også åbne en stifinder og skrive ’kontrolpanel’ i søgefeltet (figur 15).

Figur 15: Søgning efter kontrolpanelet/Control Panel.

Her vælges enten ’Fjern et program’ eller ’Programmer og funktioner’ alt afhængig af, om man har valgt en kategorisk visning eller en visning i form af ikoner. Find LCCbyg på listen og tryk ’Fjern/rediger’ og applikationen afinstalleres (figur 16).

Figur 16: Afinstallation via ’Programmer og funktioner’.