Import af nøgletal

Her er et eksempel på et regneark, der kan indsættes i LCCbyg 3.4.x højre side, ved at bruge knappen “Tilføj kilde”

Klik her for at hente “Regnerark med kursuspriser”

Regnearket viser hvorledes man kan opbygge et regnerak, så den kan importeres som en kilde med nøgletal.
Klik på “Tilføj kilde” for at indlæse det.

Hvis du allerede har en kilde, der hedder det samme som den du åbner, vil LCCbyg spørge dig om du vil erstatte den eksisterende. På den måde kan du nemt opdatere dine egne nøgletal, når du har opdateret dit reneark.

Hvis du vil oprette et regneark selv, er der nogle regler det skal overholde:

Der skal være et ark der hedder “Root” og i det ark, skal der der være to kolonner der hedder “Name” og “Type“.
De skal være udfyldt med navnet på din kilde, og typen “root” Navnet er, bliver navnet på fanen i LCCbyg.

Efter dette ark, følger ark dine grupper med det ønskede rækker.

Reglerne for den er:

Der skal være kolonner med “Name“, “Type

Første række skal være af typen “group

Hvis der er flere kolonner med overskriften “Name“, bliver der oprettet grupper som rækkerne ligger inden i.

Rækketyperne skal være en af følgende:

Bygningsdelaccuiremaintainrestore
Anskaffelseacquire
Forvaltning/Løbende ufdgiftmanage
Forsyningsupply
Renholdcleaning
Omkostningnonrecurringcost
Indkomstnonrecurringincome
Løbende indkomstincome
Gruppegroup
Første ark (Optræder  kun på først linie I arket “root”)root

Fordi højre side i LCCbyg indeholder nøgletal, er det kolonner der begynder med “Base” der indeholder værdierne og det er der du ska inddatere dine egne nøgletal.

Eksport af nøgletal

Når du vil eksportere nøgletal fra LCCbyg, skal du klikke på “Eksportér” knappen. Så får du et regneark, med alle værdier, samt en række tomme kolloner. De tomme kolonner er fremtidssikring til når renearket kan trækkes in i inndatering. Det kommer i løbet af 2022