Siden er under udarbejdelse

Læs om den tekniske dokumentation – regler og opbygning
Hent Simpelt eksempel i Excel format her
Hent Fuldt eksempel i Excel format her

LCCbyg benytter

Der SKAL være et ark der hedder root Kolonnen “Type” kan have disse Værdier Indexdevelopment kan have følgende værdier:
Root skal have et navn i første celle
Root og alt der følger efter skal overholde reglene
Ark skal have en gruppelinje med navn i første række under overskrifterne Navn og egenskaber root Prisudvikling generelt inflationgeneral
Gruppe group Byggeomkostningsindeks buildingindex
Der skal væree en kolonner der hedder “Name” Bygningsdel accuiremaintainrestore Prisudvikling for drikkevand inflationdrinkingwater
Der skal væree en kolonner der hedder “Type” Anskaffelse acquire Prisudvikling for spildevand inflationwastewater
Der skal være angivet en type i “Type” kolonnen Forvaltning/Løbende ufdgift manage, Prisudvikling for energi generelt inflationenergy
Forsyning supply Prisudvikling for fjernvarme inflationdistrictheating
Renhold cleaning Prisudvikling for gas inflationnaturalgas
Omkostning nonrecurringCost, Prisudvikling for flydende brændsel inflationliquidfuel
Indkomst nonrecurringincome, Prisudvikling for fast brændsel inflationsolidfuel
Løbende indkomst income Prisudvikling for el inflationelectricity
Prisudvikling for skatter og afgifter inflationtax
Prisudvikling for forsikring inflationinsurance
Prisudvikling for administration inflationadministration