Version 3 af LCCbyg udgives i januar 2020. Der er mange spændende nyheder og et helt nyt forenklet workflow.

Her er nogle stikord til, hvad der kommer.

 • Enklere brugerinterface inklusiv ny startside med eksempelsamling.
 • Ny redigerbar rapportfunktion bl.a. direkte inddatering af Projektinformation i rapporterne.
 • Tilføjelse af restværdi og indtægter.
 • Mulighed for at anvende forskudte intervaller og periodevis vedligehold.
 • Forbedrede funktioner fx kopiering, fortryd / gendan og import / eksport.
 • Frihed til at alternativer har deres egen struktur – ikke længere krav at alle alternativer benytter de samme rækker.
 • Mulighed for at vælge prisudviklingssæt og beregningsperiode for hvert enkelt alternativ, som giver bedre mulighed for følsomhedsanalyser.
 • Ny filendelse “.lccxml” – tillader brugeren at starte og åbne et projekt ved at klikke på filen fx i en e-mail.
 • Slut med de mange versioner ved siden af hinanden – fra version 3 installeres nye versioner oven på den gamle.
 • Ny datamodel – nyt hierarkisk arvesystem til værdier, der bl.a. tillader at man kan sætte vedligeholdsintervaller og genopretningsintervaller for en hel gruppe ad gangen.
 • Nyt simplere filformat – tillader nemmere integration med ekstern software, fordi det er enklere at forstå og generere.
 • Nyt indbygget posteringssystem i beregningsmotoren – opdeling i anskaffelse, genopretning mv.
 • Udviklet på Microsofts nye .NET Core 3 platform, der er open source og cross-platform, som giver fremtidssikring og ikke længere kræver installation af .NET framework, da det nu er indeholdt i installationen.