Den nye version af LCCbyg 3.1 er ude nu. I 3.1 er der implementeret et helt nyt interface, en ny type skabelon og meget andet. Det kan du læse mere om her. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger under testforløbet, som vi så vidt muligt har implementeret. Vi har også fået mange nye gode ideer, som vi  gemmer og ser på mulighederne for at implementere fremover. Tak for det!

Den nye udgave af LCCbyg findes her:

https://lccbyg.dk/download/

Nogle af de vigtigste nyheder er:

 • En helt ny og enklere, intuitiv brugergrænseflade, som giver en smidigere arbejdsproces.
 • Ny udvidet rapportfunktion, som forbedrer mulighederne for at opsætte rapporterne efter behov og fremstille flere rapporter, rettet mod forskellige målgrupper.
 • Mulighed for at tilføje indtægter, som gør det enklere at optimere omkostninger og indtægter.
 • Beregning af restværdi.
 • Mulighed for at anvende forskudte intervaller og periodevis vedligehold, som letter brugen til renoveringsprojekter og driftsplanlægning.
 • Forbedrede funktioner, bl.a kopiering, fortryd / gendan og import / eksport.
 • Kontoplaner kan nu eksporteres og importeres som regneark.
 • Frihed til at alternativer har deres egen struktur – det er ikke længere krav at alle alternativer benytter de samme rækker.
 • Mulighed for at vælge prisudviklingssæt og beregningsperiode for hvert enkelt alternativ, som bl.a. giver mulighed for simple følsomhedsanalyser.
 • Projektfilerne associeres nu til LCCbyg, således at brugeren kan åbne et projekt ved at klikke på filen fx en projektfil modtaget i en e-mail.
 • Slut med de mange versioner ved siden af hinanden – fra version 3 installeres nye versioner oven på den gamle.
 • Ny datamodel med et nyt hierarkisk arvesystem til værdier, der bl.a. tillader at man kan sætte vedligeholdsintervaller og genopretningsintervaller for en hel gruppe ad gangen.
 • Nyt simplere filformat, som tillader nemmere integration med ekstern software, fordi det er enklere at forstå og generere.
 • Nyt indbygget posteringssystem i beregningsmotoren, som opdeler omkostninger og indtægter i anskaffelse, genopretning, løbende indtægter mv.
 • Bagudkompatibilitet, så projekter fra version 2, kan bruges i version 3, hvor de automatisk konverteres til det nye format.
 • Udviklet på Microsofts nye .NET Core 3, der er Open source og cross-platform, som giver en god fremtidssikring.
 • Enklere installation, da .NET framework ikke længere skal installeres separat.