På disse sider kan du downloade softwaren LCCbyg, få adgang til hjælp for både brugere og systemadministratorer samt læse mere om baggrunden for værktøjet, hvad du kan bruge det til og vilkår for brug af LCCbyg. Værktøjet LCCbyg er udviklet over de seneste år af SBi/Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med henblik på at skabe et fælles værktøj for branchen baseret på ensartede principper og beregningsforudsætninger.