LCCbyg har alle filer med i installationen og der er ikke behov for at installere framework det separat.

For at kræve så få rettigheder som muligt, installeres “PER USER”

Installation af LCCbyg

LCCbygs msi installationspakke benytter sig af Windows Installer.

Det betyder bl.a., at administratorer kan fjerninstallere programmet.

For at se de mulige kommandolinieparametre kan man afvikle installationsprogrammet med parameteren “/?”

Man får så en liste over de forskellige muligheder.

Et eksempel på afvikling af LccbygSetUp.msi /? ses nedenfor.

Windows ® Installer. V 5.0.10240.16386 

msiexec /Option <nødvendig parameter> [valgfri parameter]

Installationsmuligheder
 </package | /i> <Product.msi>
 Installerer eller konfigurerer et produkt
 /a <Product.msi>
 Administrativ installation - Installerer et produkt på netværket
 /j<u|m> <Product.msi> [/t <Transformer liste>] [/g <Sprog-id>]
 Annoncerer et produkt - m for alle brugere, u for aktuel bruger
 </uninstall | /x> <Product.msi | ProductCode>
 Fjerner produktet
Visning
 /quiet
 Uden brugerinput, ingen indgriben fra bruger
 /passive
 Fuldautomatisk tilstand - kun statuslinje
 /q[n|b|r|f]
 Angiver brugergrænsefladeniveauet
 n - Ingen brugergrænseflade
 b - Grundlæggende brugergrænseflade
 r - Begrænset brugergrænseflade
 f - Fuld brugergrænseflade (standard)
 /help
 Hjælpeoplysninger
Muligheder for genstart
 /norestart
 Genstart ikke computeren, efter at installationen er fuldført
 /promptrestart
 Anmoder om nødvendigt brugeren om at genstarte computeren
 /forcerestart
 Genstart altid computeren efter installation
Muligheder for logføring
 /l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <LogFile>
 i - Statusmeddelelser
 w - Ikke-alvorlige advarsler
 e - Alle fejlmeddelelser
 a - Start af handlinger
 r - Handlingsspecifikke poster
 u - Brugeranmodninger
 c - Startparametre for grænsefladen
 m - Oplysninger om manglende hukommelse eller afbrydelse pga. alvorlig fejl
 o - Meddelelser om manglende diskplads
 p - Terminalegenskaber
 v - Detaljeret output
 x - Ekstra fejlfindingsoplysninger
 + - Vedhæft eksisterende logfil
 ! - Tøm hver linje i logfilen
 * - Logfør alle oplysninger undtagen mulighederne v og x
 /logfør <LogFile>
 Svarende til /l* <LogFile>
Opdateringsmuligheder
 /update <Update1.msp>[;Update2.msp]
 Anvender opdatering(er)
 /uninstall <PatchCodeGuid>[;Update2.msp] /package <Product.msi | ProductCode>
 Fjern opdatering(er) for et produkt
Reparationsmuligheder
 /f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Product.msi | ProductCode>
 Reparerer et produkt
 p - kun hvis der mangler en fil
 o - hvis der mangler en fil, eller der er installeret en ældre version (standard)
 e - hvis der mangler en fil, eller der er installeret en tilsvarende eller ældre version
 d - hvis der mangler en fil, eller der er installeret en anden version
 c - hvis der mangler en fil, eller kontrolsummen ikke er lig med den beregnede værdi
 a - tvinger alle filer til at blive geninstalleret
 u - alle nødvendige brugerspecifikke poster i registreringsdatabasen (standard)
 m - alle nødvendige computerspecifikke poster i registreringsdatabasen (standard)
 s - alle eksisterende genveje (standard)
 v - kører fra kilde og lagrer lokal pakke i cachehukommelsen
Angivelse af offentlige egenskaber
 [PROPERTY=PropertyValue]

Se Windows ® Installer SDK for at få yderligere dokumentation om
kommandolinjesyntaksen.

Copyright © Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Dele af denne software er delvist baseret på den uafhængige JPEG-gruppes arbejde.