På disse sider er samlet en række eksempler, gode råd mv. om brugen af LCC i praksis. Det er resultatet af projektet “LCC i praksis”, som er blevet til i et samarbejde mellem Teknologisk Institut, SBi/Aalborg Universitet og fem medlemsvirksomheder af innovationsnetværket InnoBYG, nemlig Arkitema, EKJ Rådgivende Ingeniører AS, SlothMøller, Vandkunsten og Aarstiderne Arkitekter. Innovationsnetværket InnoBYG har ydet støtte til projektet.

Gode råd om at komme godt i gang

Gode råd om at komme godt i gang

Hvordan kommer man i gang med at lave LCC-analyser, og hvad skal man være særligt opmærksom på, lyder spørgsmålene ofte. Nedenfor er samlet en række gode råd baseret på erfaringer fra InnoBYG-projektet "LCC i hverdagen" og erfaringer fra tidligere aktivite...
Eksempelsamling

Eksempelsamling

Her finder du en samling af konkrete eksempler fra praksis, som viser hvordan totaløkonomiske beregninger kan udføres og anvendes som støtte for beslutningsprocessen på lige fod med en række andre parametre. Eksemplerne favner vidt – fra overslagsmæssige beregni...
Udbud med brug af LCC

Udbud med brug af LCC

Både offentlige og private bygherre kan med fordel overveje, hvordan eventuelle totaløkonomiske krav skal indgå i udbudsmaterialet. Mens offentlige bygherrer er underlagt udbudslovens bestemmelser, så er rammerne mere frie for private bygherrer. Begge typ...
Find nøgletal og data

Find nøgletal og data

Ofte bliver troværdigheden af totaløkonomiske analyser anfægtet eller de går helt i stå under henvisning til, at der mangler data til at lave analyserne. Men en del af problemet handler nok mere om manglende kendskab til de data, som rent faktisk er t...
Nøgletalstabel

Nøgletalstabel

Generelle beregningsforudsætninger Beregningsperiode: 50 år. % fra år % fra år % Kalkulationsrente 5.50 36 5.50 71 5.50 Prisudvikling generelt 2.00 Prisudvikling for drikkevand 4.00 ...
Links

Links

Bæredygtighed Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsens vejledninger om bæredygtighed Certificeringsordningen DGNB ved Green Building Council Denmark Totaløkonomi for offentlige bygherrer Bygningsstyrelsens vejledningsindsats vedrørende totaløkonomi ...