Generelle beregningsforudsætninger

Beregningsperiode: 50 år.

% fra år % fra år %
Kalkulationsrente 5.50 36 5.50 71 5.50
Prisudvikling generelt 2.00
Prisudvikling for drikkevand 4.00
Prisudvikling for spildevand 7.00
Prisudvikling for energi generelt 4.00
Prisudvikling for fjernvarme 3.00
Prisudvikling for gas 1.50
Prisudvikling for flydende brændsel 4.00
Prisudvikling for fast brændsel 3.00
Prisudvikling for el 3.50
Prisudvikling for skatter og afgifter 2.00
Prisudvikling for forsikring 5.00
Prisudvikling for administration 2.00

Kontoplaner

Grund, rådgivning og bygherre

Hovedgruppe Undergruppe Række Enhed Enhedspris Levetid Vedligehold (%) Genopretning Frekvens Note
Grund, rådgivning og bygherre Byggegrund Grundkøbesum
Grund, rådgivning og bygherre Byggegrund Geo- og miljøtekniske undersøgelser
Grund, rådgivning og bygherre Byggegrund Idé-, arkitekt og projektkonkurrence el.lign
Grund, rådgivning og bygherre Byggegrund Nedrivning
Grund, rådgivning og bygherre Byggegrund Oprensning
Grund, rådgivning og bygherre Byggegrund Byggemodning
Grund, rådgivning og bygherre Byggegrund Andet
Grund, rådgivning og bygherre Rådgiverhonorarer Arkitekt
Grund, rådgivning og bygherre Rådgiverhonorarer Ingeniør
Grund, rådgivning og bygherre Rådgiverhonorarer Advokat
Grund, rådgivning og bygherre Rådgiverhonorarer Ejendomsmægler
Grund, rådgivning og bygherre Rådgiverhonorarer Andre rådgivningsydelser
Grund, rådgivning og bygherre Bygherreomkostninger Bygherrens egne omkostninger

Terræn og bygning

Hovedgruppe Undergruppe Række Enhed Enhedspris Levetid Vedligehold (%) Genopretning Frekvens Note
Bygningsbasis Bygningsbasis, terræn Forberedt grund
Bygningsbasis Bygningsbasis, terræn Byggegrube inkl. afstivning
Bygningsbasis Bygningsbasis, terræn Spunsvægge
Bygningsbasis Bygningsbasis, terræn Pælefundamenter og brøndfundamenter: Beton, terazzo og cementmørtel 120 0.5 125.0
Bygningsbasis Bygningsbasis, terræn Fundamenter i terræn: Beton, terazzo og cementmørtel 120 0.5 125.0
Bygningsbasis Fundamenter Liniefundamenter: Beton mv. 120 0.5 125.0
Bygningsbasis Fundamenter Punktfundamenter: Beton mv. 120 0.5 125.0
Bygningsbasis Fundamenter Punktfundamenter: Konstruktionstræ 100 1.0 125.0
Bygningsbasis Fundamenter Pladefundamenter: Beton mv. 120 0.5 125.0
Bygningsbasis Fundamenter Fundamenter, fugt- og varmeisolering: Mineraluld 50 1.0 125.0
Bygningsbasis Fundamenter Fundamenter, fugt- og varmeisolering: Asfalt 80 1.0 125.0
Bygningsbasis Terrændæk Terrændæk, kældre 100 0.5 125.0
Bygningsbasis Terrændæk Terrændæk i terrænniveau 100 0.5 125.0
Bygningsbasis Terrændæk Terrændæk, fugt- og varmeisolering: Mineraluld 50 1.0 125.0
Bygningsbasis Terrændæk Terrændæk, fugt- og varmeisolering: Asfalt 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Terræn Sekundære bygninger: Natursten 50 1 125.0
Primære bygningsdele Terræn Sekundære bygninger: Beton, terazzo og cementmørtel 50 1 125.0
Primære bygningsdele Terræn Sekundære bygninger: Porebeton 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Terræn Sekundære bygninger: Tegl 50 2 125.0
Primære bygningsdele Terræn Sekundære bygninger: Jern, stål og rustfrit stål 50 3 125.0
Primære bygningsdele Terræn Hegnsmure: Natursten 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Terræn Hegnsmure: Beton, terazzo og cementmørtel 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Terræn Hegnsmure: Tegl 50 2 125.0
Primære bygningsdele Terræn Hegnsmure: Jern, stål og rustfrit stål 40 3 125.0
Primære bygningsdele Terræn Hegnsmure: Konstruktionstræ 40 2 125.0
Primære bygningsdele Terræn Hegnsmure: Ædeltræ 40 1.5 125.0
Primære bygningsdele Terræn Støttemure: Natursten 80 1 125.0
Primære bygningsdele Terræn Støttemure: Beton, terazzo og cementmørtel 60 1 125.0
Primære bygningsdele Terræn Støttemure: Jern, stål og rustfrit stål 50 3 125.0
Primære bygningsdele Terræn Teknikgange i terræn inkl. rør-broer og tunneller: Natursten 60 1.0 125.0
Primære bygningsdele Terræn Teknikgange i terræn inkl. rør-broer og tunneller: Beton, terazzo og cementmørtel 60 1.0 125.0
Primære bygningsdele Terræn Teknikgange i terræn inkl. rør-broer og tunneller: Jern, stål og rustfrit stål 60 3 125.0
Primære bygningsdele Terræn Fodgængerbroer, viadukter mm.: Natursten 100 1 125
Primære bygningsdele Terræn Fodgængerbroer, viadukter mm.: Beton, terazzo og cementmørtel 80 1 125
Primære bygningsdele Terræn Fodgængerbroer, viadukter mm.: Jern, stål og rustfrit stål 80 1 125
Primære bygningsdele Terræn Fodgængerbroer, viadukter mm.: Konstruktionstræ 50 2 125
Primære bygningsdele Terræn Fodgængerbroer, viadukter mm.: Ædeltræ 80 1.5 125
Primære bygningsdele Terræn Fodgængerbroer, viadukter mm.: Lamineret træ og finér 40 2 125
Primære bygningsdele Terræn Trapper og ramper i terræn: Natursten 100 1 125
Primære bygningsdele Terræn Trapper og ramper i terræn: Beton, terazzo og cementmørtel 80 1 125
Primære bygningsdele Terræn Trapper og ramper i terræn: Jern, stål og rustfrit stål 50 1 125
Primære bygningsdele Terræn Trapper og ramper i terræn: Konstruktionstræ 40 2 125
Primære bygningsdele Terræn Trapper og ramper i terræn: Ædeltræ 50 1.5 125
Primære bygningsdele Terræn Trapper og ramper i terræn: Lamineret træ og finér 30 2 125
Primære bygningsdele Ydervægge Kælderydervægge: Natursten 120 0.5 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Kælderydervægge: Beton mv. 120 0.5 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Lyskasser: Beton mv. 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Lyskasser: Plast og skumplast 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge: Natursten 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge: Porebeton 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge: Letklinkerbeton 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge: Tegl 120 2.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge: Jern, stål & rustfrit stål 120 3.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge: Konstruktionstræ 120 2.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge, fugt- og varmeisolering: Træfiberplader mv. 60 2.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge, fugt- og varmeisolering: Papir, pap mv. 60 2.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge, fugt- og varmeisolering: Mineraluld 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge, fugt- og varmeisolering: Asfalt 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge, fugt- og varmeisolering: Plast og skumplast 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Ydervægge Ydervægge, fugt- og varmeisolering: Naturligt fyld og tilslag 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Kælderindervægge: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Kælderindervægge: Letklinkerbeton 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Kælderindervægge: Tegl 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Indervægge ekskl. kælderindervægge: Beton mv. 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Indervægge ekskl. kælderindervægge: Porebeton 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Indervægge ekskl. kælderindervægge: Letklinkerbeton 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Indervægge ekskl. kælderindervægge: Gips 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Indervægge ekskl. kælderindervægge: Tegl 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Indervægge ekskl. kælderindervægge: Jern, stål & rustfrit stål 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Indervægge ekskl. kælderindervægge: Konstruktionstræ 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Skaktvægge, skorstensvanger, installationsskakte mm.: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Skaktvægge, skorstensvanger, installationsskakte mm.: Letklinkerbeton 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Skaktvægge, skorstensvanger, installationsskakte mm.: Tegl 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Skakte for elevatorer: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Indervægge Skakte for elevatorer: Tegl 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Kælderdæk og krybekælderdæk: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Kælderdæk og krybekælderdæk: Tegl 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Etagedæk: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Etagedæk: Letklinkerbeton 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Etagedæk: Tegl 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Etagedæk: Konstruktionstræ 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk. Særlige dæk under opbyggede tage: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk. Særlige dæk under opbyggede tage: Letklinkerbeton 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk. Særlige dæk under opbyggede tage: Konstruktionstræ 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk, fugt- og varmeisolering: Træfiberplader mv. 60 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk, fugt- og varmeisolering: Papir, pap mv. 60 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk, fugt- og varmeisolering: Mineraluld 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk, fugt- og varmeisolering: Plast og skumplast 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Dæk Tagdæk, fugt- og varmeisolering: Naturligt fyld og tilslag 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Kældertrapper, udvendige: Natursten 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Kældertrapper, udvendige: Beton mv. 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper udvendige: Natursten 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper udvendige: Beton mv. 60 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper udvendige: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper udvendige: Konstruktionstræ 50 2.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper udvendige: Lamineret træ og finér 50 2.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper indvendige: Natursten 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper indvendige: Beton mv. 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper indvendige: Jern, stål & rustfrit stål 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper indvendige: Konstruktionstræ 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Trapper indvendige: Lamineret træ og finér 100 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper udvendige: Natursten 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper udvendige: Beton mv. 40 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper udvendige: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper udvendige: Konstruktionstræ 40 2.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper udvendige: Lamineret træ og finér 40 2.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper indvendige: Natursten 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper indvendige: Beton mv. 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper indvendige: Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper indvendige: Konstruktionstræ 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Ramper indvendige: Lamineret træ og finér 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Trapper og ramper Faste stiger: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige (søjler, bjælker, rammer, skaller): Natursten 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige (søjler, bjælker, rammer, skaller): Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige (søjler, bjælker, rammer, skaller): Porebeton 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige (søjler, bjælker, rammer, skaller): Letklinkerbeton 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige (søjler, bjælker, rammer, skaller): Tegl 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige (søjler, bjælker, rammer, skaller): Jern, stål & rustfrit stål 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige (søjler, bjælker, rammer, skaller): Konstruktionstræ 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige, fugt- og varmeisolering: Træfiberplader mv. 60 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige, fugt- og varmeisolering: Papir, pap mv. 60 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige, fugt- og varmeisolering: Mineraluld 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige, fugt- og varmeisolering: Plast og skumplast 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Bærende konstruktioner Bærende konstruktioner, øvrige, fugt- og varmeisolering: Naturligt fyld og tilslag 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Altaner og altangange Altaner og altangange (alle typer): Beton mv. 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Altaner og altangange Altaner og altangange (alle typer): Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Altaner og altangange Altaner og altangange (alle typer): Konstruktionstræ 60 2.0 125.0
Primære bygningsdele Altaner og altangange Altaner og altangange (alle typer): Lamineret træ og finér 60 2.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tagværker: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tagværker: Jern, stål & rustfrit stål 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tagværker: Konstruktionstræ 120 2.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tagværker: Lamineret træ og finér 120 2.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Baldakiner og overdækninger: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Baldakiner og overdækninger: Konstruktionstræ 40 2.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Baldakiner og overdæktninger: Lamineret træ og finér 40 2.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tage, fugt- og varmeisolering: Træfiberplader mv. 40 1.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tage, fugt- og varmeisolering: Papir, pap mv. 40 1.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tage, fugt- og varmeisolering: Mineraluld 50 1.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tage, fugt- og varmeisolering: Plast og skumplast 40 1.0 125.0
Primære bygningsdele Tage Tage, fugt- og varmeisolering: Naturligt fyld og tilslag 40 1.0 125.0
Primære bygningsdele Øvrige primære bygningsdele, bygning Øvrige primære bygningsdele, bygning: Natursten 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Øvrige primære bygningsdele, bygning Øvrige primære bygningsdele, bygning: Beton mv. 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Øvrige primære bygningsdele, bygning Øvrige primære bygningsdele, bygning: Porebeton 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Øvrige primære bygningsdele, bygning Øvrige primære bygningsdele, bygning: Tegl 120 1.0 125.0
Primære bygningsdele Øvrige primære bygningsdele, bygning Øvrige primære bygningsdele, bygning: Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Primære bygningsdele Øvrige primære bygningsdele, bygning Øvrige primære bygningsdele, bygning: Konstruktionstræ 80 2.0 125.0
Primære bygningsdele Øvrige primære bygningsdele, bygning Øvrige primære bygningsdele, bygning: Lamineret træ og finér 80 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Sekundære bygninger, komplettering: Natursten 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Sekundære bygninger, komplettering: Beton, terazzo og cementmørtel 50 1 125
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Sekundære bygninger, komplettering: Porebeton 50 1 125
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Sekundære bygninger, komplettering: Letklinkerbeton 50 1 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Sekundære bygninger, komplettering: Tegl 50 1 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Sekundære bygninger, komplettering: Jern, stål og rustfrit stål 50 3 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Trapper, ramper mv. i terræn, komplettering: Natursten 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Trapper, ramper mv. i terræn, komplettering: Beton, terazzo og cementmørtel 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Trapper, ramper mv. i terræn, komplettering: Jern, stål og rustfrit stål 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Terræn, komplettering Trapper, ramper mv. i terræn, komplettering: Konstruktionstræ 25 3 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Kælderydervægge, kompletterende del (døre, vinduer mm.): Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Kælderydervægge, kompletterende del (døre, vinduer mm.): Aluminium 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Kælderydervægge, kompletterende del (døre, vinduer mm.): Konstruktionstræ 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Kælderydervægge, kompletterende del (døre, vinduer mm.): Ædeltræ 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Kælderydervægge, kompletterende del (døre, vinduer mm.): Plast og skumplast 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Kælderydervægge, kompletterende del (døre, vinduer mm.): Glas 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Døre, ydervægge: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Døre, ydervægge: Aluminium 60 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Døre, ydervægge: Konstruktionstræ 40 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Døre, ydervægge: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Døre, ydervægge: Plast og skumplast 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Døre, ydervægge: Glas 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Porte, ydervægge: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Porte, ydervægge: Aluminium 60 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Porte, ydervægge: Konstruktionstræ 40 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Porte, ydervægge: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Porte, ydervægge: Plast og skumplast 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Porte, ydervægge: Glas 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Vinduer, ydervægge: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Vinduer, ydervægge: Aluminium 60 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Vinduer, ydervægge: Konstruktionstræ 50 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Vinduer, ydervægge: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Vinduer, ydervægge: Plast og skumplast 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Vinduer, ydervægge: Glas 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Solskærme, skodder, gitre mm._ Jern, stål & rustfrit stål 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Solskærme, skodder, gitre mm.: Aluminium 40 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Solskærme, skodder, gitre mm.: Konstruktionstræ 25 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Solskærme, skodder, gitre mm.: Plast og skumplast 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Natursten 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Beton mv. 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Tegl 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Tegl glaseret 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Aluminium 50 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Kobber 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Zink og bly 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Sålbænke, inddækninger mm.: Plast og skumplast 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Ydervægge, komplettering Termoruder og flerlagsruder mm.: Glas 25 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Døre, indervægge: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Døre, indervægge: Konstruktionstræ 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Døre, indervægge: Træ uklassificeret 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Døre, indervægge: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Døre, indervægge: Træfiberplader mv. 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Døre, indervægge: Glas 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Vinduer, indervægge: Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Vinduer, indervægge: Konstruktionstræ 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Vinduer, indervægge: Træ uklassificeret 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Vinduer, indervægge: Ædeltræ 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Vinduer, indervægge: Træfiberplader mv. 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Vinduer, indervægge: Glas 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Bevægelige indervægge: Jern, stål & rustfrit stål 40 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Bevægelige indervægge: Træfiberplader mv. 30 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Indfatninger, fodpaneler og fendere: Træ uklassificeret 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Indervægge, komplettering Indfatninger, fodpaneler og fendere: Plast og skumplast 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Opbyggede gulve: Træ uklassificeret 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Opbyggede gulve: Ædeltræ 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Opbyggede gulve: Lamineret træ og finér 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Opbyggede gulve: Træfiberplader mv. 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Svømmende gulve: Træ uklassificeret 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Svømmende gulve: Ædeltræ 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Svømmende gulve: Lamineret træ og finér 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Svømmende gulve: Træfiberplader mv. 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Lemme, riste, måtterammer mm.: Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Sokler til maskiner: Beton mv. 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Sokler til maskiner: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Sokler til maskiner: Konstruktionstræ 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Sokler til maskiner: Træ uklassificeret 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Dæk, komplettering Sokler til maskiner: Ædeltræ 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Gelændere og rækværker, udvendige: Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Gelændere og rækværker, udvendige: Konstruktionstræ 50 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Gelændere og rækværker, udvendige: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Gelændere og rækværker, indvendige: Jern, stål & rustfrit stål 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Gelændere og rækværker, indvendige: Træ uklassificeret 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Gelændere og rækværker, indvendige: Ædeltræ 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Riste, måtterammer mv.: Jern, stål & rustfrit stål 50 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Riste, måtterammer mv.: Træ uklassificeret 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Trapper og ramper, komplettering Riste, måtterammer mv.: Ædeltræ 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Nedhængte lofter: Gips 40 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Nedhængte lofter: Jern, stål & rustfrit stål 40 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Nedhængte lofter: Aluminium 40 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Påbyggede lofter: Beton mv. 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Påbyggede lofter: Gips 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Påbyggede lofter: Træ uklassificeret 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Påbyggede lofter: Lamineret træ og finér 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Lofter, komplettering Påbyggede lofter: Træbeton og cementbundne fibre 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Altaner, komplettering Rækværker, brystninger: Beton mv. 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Altaner, komplettering Rækværker, brystninger: Tegl 60 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Altaner, komplettering Rækværker, brystninger: Tegl glaseret 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Altaner, komplettering Rækværker, brystninger: Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Altaner, komplettering Rækværker, brystninger: Konstruktionstræ 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Altaner, komplettering Rækværker, brystninger: Glas 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Kviste mm.: Konstruktionstræ 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Ovenlys og røglemme: Jern, stål & rustfrit stål 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Ovenlys og røglemme: Konstruktionstræ 30 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Ovenlys og røglemme: Ædeltræ 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Ovenlys og røglemme: Plast og skumplast 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Solskærme til ovenlys: Jern, stål & rustfrit stål 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Solskærme til ovenlys: Konstruktionstræ 30 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Solskærme til ovenlys: Ædeltræ 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Snefang, rækværker, afskærmninger mm.: Jern, stål & rustfrit stål 50 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Snefang, rækværker, afskærmninger mm.: Konstruktionstræ 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Inspektionslemme, døre mm.: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Aluminium 50 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Kobber 80 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Zink og bly 50 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Konstruktionstræ 80 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Træ uklassificeret 25 3.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Ædeltræ 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Papir, pap mv. 30 2.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Asfalt 20 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Tage, komplettering Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger: Plast og skumplast 40 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Natursten 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Kalkmørtel 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Beton mv. 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Porebeton 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Letklinkerbeton 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Gips 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Tegl 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Tegl glaseret 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Metal alment 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Jern, stål & rustfrit stål 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Aluminium 100 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Kobber 80 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Zink og bly 80 0.5 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Konstruktionstræ 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Træ uklassificeret 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Ædeltræ 100 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Lamineret træ og finér 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Træfiberplader mv. 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Papir, pap mv. 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Træbeton og cementbundne fibre 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Mineraluld 80 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Asfalt 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Fibre og filt 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Linoleum og gummi 30 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Plast og skumplast 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Glas 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Naturligt fyld og tilslag 50 1.0 125.0
Kompletterende bygningsdele Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige: Malervarer 15 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Natursten 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Kalkmørtel 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Beton, terazzo og cementmørtel 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Porebeton 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Tegl 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Jern, stål og rustfrit stål 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Træ uklassificeret 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Overflader, sekundære bygninger: Asfalt 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Stier, belægninger: Natursten 60 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Stier, belægninger: Beton, terazzo og cementmørtel 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Stier, belægninger: Tegl 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Stier, belægninger: Asfalt 40 6 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Veje, parkeringsarealer, belægninger: Natursten 60 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Veje, parkeringsarealer, belægninger: Beton, terazzo og cementmørtel 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Veje, parkeringsarealer, belægninger: Tegl 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Veje, parkeringsarealer, belægninger: Asfalt 40 6 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Opholdsarealer, belægninger: Natursten 60 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Opholdsarealer, belægninger: Beton, terazzo og cementmørtel 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Opholdsarealer, belægninger: Tegl 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Opholdsarealer, belægninger: Asfalt 40 6 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Sports- og havearealer, belægninger: Natursten 60 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Sports- og havearealer, belægninger: Beton, terazzo og cementmørtel 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Sports- og havearealer, belægninger: Tegl 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Sports- og havearealer, belægninger: Asfalt 40 6 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Trapper og ramper i terræn, overflader: Natursten 60 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Trapper og ramper i terræn, overflader: Beton, terazzo og cementmørtel 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Trapper og ramper i terræn, overflader: Tegl 40 1.5 125.0
Overfladebygningsdele Belægninger, terræn Trapper og ramper i terræn, overflader: Asfalt 40 6 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Kælderydervægge, udvendige overflader: Natursten 120 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Kælderydervægge, udvendige overflader: Beton mv. 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Kælderydervægge, udvendige overflader: Asfalt 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Kælderydervægge, kompletterende del, overflader: Natursten 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Kælderydervægge, kompletterende del, overflader: Kalkmørtel 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Kælderydervægge, kompletterende del, overflader: Beton mv. 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Kælderydervægge, kompletterende del, overflader: Asfalt 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Natursten 120 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Kalkmørtel 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Beton mv. 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Porebeton 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Letklinkerbeton 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Tegl 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Tegl glaseret 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Aluminium 60 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Kobber 60 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Zink og bly 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Konstruktionstræ 50 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Træ uklassificeret 50 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Træbeton og cementbundne fibre 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Asfalt 25 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Glas 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, udvendige overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Natursten 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Kalkmørtel 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Beton mv. 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Porebeton 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Letklinkerbeton 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Tegl 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Tegl glaseret 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Aluminium 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Kobber 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Zink og bly 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Konstruktionstræ 50 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Træ uklassificeret 40 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Træbeton og cementbundne fibre 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Asfalt 25 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Glas 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Udvendige vægoverflader Ydervægge, kompletterende del, overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Natursten 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Kalkmørtel 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Beton mv. 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Porebeton 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Letklinkerbeton 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Gips 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Tegl 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Tegl glaseret 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Aluminium 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Kobber 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Zink og bly 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Træ uklassificeret 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Lamineret træ og finér 30 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Papir, pap mv. 20 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indvendige vægoverflader: Malervarer 15 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Natursten 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Kalkmørtel 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Beton mv. 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Porebeton 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Letklinkerbeton 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Gips 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Tegl 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Tegl glaseret 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Aluminium 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Kobber 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Zink og bly 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Træ uklassificeret 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Ædeltræ 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Lamineret træ og finér 30 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Papir, pap mv. 20 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Indvendige vægoverflader Indervægge kompletterende dele, overflader: Malervarer 15 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Natursten 120 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Beton mv. 120 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Tegl 120 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Tegl glaseret 120 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Træ uklassificeret 80 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Ædeltræ 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Lamineret træ og finér 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Linoleum og gummi 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Terrændæk, overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Natursten 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Beton mv. 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Tegl 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Tegl glaseret 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Træ uklassificeret 80 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Ædeltræ 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Lamineret træ og finér 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Linoleum og gummi 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Dæk og gulve, overflader Etagedæk, overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Kældertrapper og kælderramper, udvendige, overflader: Natursten 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Kældertrapper og kælderramper, udvendige, overflader: Beton mv. 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Kældertrapper og kælderramper, udvendige, overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Trapper, udvendige, overflader: Natursten 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Trapper, udvendige, overflader: Beton mv. 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Trapper, udvendige, overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Trapper, indvendige, overflader: Natursten 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Trapper, indvendige, overflader: Beton mv. 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Trapper, indvendige, overflader: Malervarer 15 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Ramper, udvendige, overflader: Natursten 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Ramper, udvendige, overflader: Beton mv. 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Ramper, udvendige, overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Ramper, indvendige, overflader: Natursten 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Ramper, indvendige, overflader: Beton mv. 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Trapper og ramper, overflader Ramper, indvendige, overflader: Malervarer 15 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Kalkmørtel 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Beton mv. 100 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Gips 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Træ uklassificeret 80 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Papir, pap mv. 30 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Træbeton og cementbundne fibre 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Mineraluld 30 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Lofter, overflader Lofter, overflader: Malervarer 15 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Altaner, overflader Altaner, oversider, overflader: Beton mv. 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Altaner, overflader Altaner, oversider, overflader: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Altaner, overflader Altaner, oversider, overflader: Malervarer 10 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Altaner, overflader Altaner, undersider, overflader: Beton mv. 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Altaner, overflader Altaner, undersider, overflader: Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Altaner, overflader Altaner, undersider, overflader: Malervarer 20 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Natursten 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Beton mv. 50 2.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Tegl 60 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Tegl glaseret 80 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Jern, stål & rustfrit stål 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Aluminium 50 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Kobber 80 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Zink og bly 50 0.5 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Træ uklassificeret 25 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Ædeltræ 30 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Træfiberplader 25 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Papir, pap mv. 25 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Træbeton og cementbundne fibre 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Asfalt 20 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Fibre og filt 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Linoleum og gummi 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Plast og skumplast 20 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Tage, overflader Tage, overflader: Malervarer 15 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Natursten 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Kalkmørtel 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Beton mv. 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Porebeton 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Letklinkerbeton 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Gips 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Tegl 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Tegl glaseret 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Jern, stål & rustfrit stål 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Aluminium 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Kobber 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Zink og bly 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Konstruktionstræ 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Træ uklassificeret 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Ædeltræ 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Lamineret træ og finér 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Papir, pap mv. 30 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Træbeton og cementbundne fibre 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Mineraluld 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Asfalt 30 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Fibre og filt 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Linoleum og gummi 40 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Plast og skumplast 30 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Glas 50 1.0 125.0
Overfladebygningsdele Øvrige overflader, bygning Overflader bygningsdele, øvrige: Malervarer 15 1.0 125.0
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Afløb, stikledninger og overfladeafvanding: Beton, terazzo og cementmørtel 80 0.5 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Afløb, stikledninger og overfladeafvanding: Tegl 50 0.5 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Afløb, stikledninger og overfladeafvanding: Plast og skumplast 80 1 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Drænledninger: Plast og skumplast 60 1 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Vand, stikledninger, brandhaner, vandposte: Plast og skumplast 80 0.5 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Naturgas, stikledninger: Plast og skumplast 50 0.5 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Fjernvarme, stikledninger: Plast og skumplast 40 0.5 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Tanke for olie og gas: Jern, stål og rustfrit stål 40 0.5 125
VVS-anlæg VVS-anlæg, terræn Ledninger mm. for jordvarme: Plast og skumplast 40 0.5 125
VVS-anlæg Affald Affaldsanlæg: Metal, alment 40 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Afløb under bygning (til nærmeste brønd eller ledning): Tegl 50 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Afløb under bygning (til nærmeste brønd eller ledning): Jern, stål & rustfrit stål 60 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Afløb under bygning (til nærmeste brønd eller ledning): Plast og skumplast 60 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Dræn under bygning (omfangsdræn): Tegl 60 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Dræn under bygning (omfangsdræn): Plast og skumplast 80 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Faldstammer, afløbsskåle: Jern, stål & rustfrit stål 60 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Faldstammer, afløbsskåle: Plast og skumplast 30 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Tagrender og nedløb: Jern, stål & rustfrit stål 60 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Tagrender og nedløb: Kobber 80 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Tagrender og nedløb: Zink og bly 40 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Tagrender og nedløb: Plast og skumplast 30 0.5 125.0
VVS-anlæg Afløb og sanitet Forbrugsanlæg (vaske, vaskemaskine mv. inkl. armaturer for vand): Metal, alment 20 2.0 125.0
VVS-anlæg Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) Forsyningsanlæg (målere, beholdere mm.): Metal, alment 30 3.0 125.0
VVS-anlæg Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Jern, stål & rustfrit stål 60 1.0 125.0
VVS-anlæg Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Kobber 60 1.0 125.0
VVS-anlæg Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Plast og skumplast 60 1.0 125.0
VVS-anlæg Vand (koldt/varmt vand, behandlet vand) Forbrugsanlæg (diverse aftapninger mm.): Metal, alment 30 1.0 125.0
VVS-anlæg Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) Forsyningsanlæg (kompressorer, målere, beholdere mm.): Metal, alment 40 3.0 125.0
VVS-anlæg Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Jern, stål & rustfrit stål 40 1.0 125.0
VVS-anlæg Luftarter (gas, trykluft, vakuum, damp) Forbrugsanlæg (armaturer, gasradiatorer mm.): Metal, alment 30 1.0 125.0
VVS-anlæg Køling Forsyningsanlæg (aggregater mm.): Metal, alment 20 3.0 125.0
VVS-anlæg Køling Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Jern, stål & rustfrit stål 30 1.0 125.0
VVS-anlæg Køling Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader, regulering, automatik mm.): Metal, alment 20 1.0 125.0
VVS-anlæg Varme (vand, damp, kondens, hedtolie) Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere, målere mm.): Metal, alment 30 5.0 125.0
VVS-anlæg Varme (vand, damp, kondens, hedtolie) Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Jern, stål & rustfrit stål 80 1.0 125.0
VVS-anlæg Varme (vand, damp, kondens, hedtolie) Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Kobber 80 1.0 125.0
VVS-anlæg Varme (vand, damp, kondens, hedtolie) Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Plast og skumplast 40 1.0 125.0
VVS-anlæg Varme (vand, damp, kondens, hedtolie) Forbrugsanlæg (varmeflader, varmeventilatorer, lokal automatik og regulering mm) 40 1.0 125.0
VVS-anlæg Ventilationsanlæg Forsyningsanlæg (ventilationscentraler mm.): Metal, alment 25 7.5 125.0
VVS-anlæg Ventilationsanlæg Distributionsanlæg (rør, ventiler mm.): Jern, stål & rustfrit stål 50 0.5 125.0
VVS-anlæg Ventilationsanlæg Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter, aftrækshætter mm.): Metal, alment 25 1.0 125.0
VVS-anlæg VVS-anlæg, bygning, øvrige Sprinkleranlæg: Metal, alment 40 1.0 125.0
VVS-anlæg VVS-anlæg, bygning, øvrige Vandrensningsanlæg: Metal, alment 30 1.0 125.0
VVS-anlæg VVS-anlæg, bygning, øvrige Specialanlæg for væsker: Metal, alment 40 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg El- og mekaniske anlæg, terræn Stikledninger udenfor bygningen: Metal, alment 40 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg El- og mekaniske anlæg, terræn Vej- og pladsbelysningsanlæg: Metal, alment 40 4.5 125.0
El- og mekaniske anlæg Højspændingsanlæg Forsyning: Metal, alment 80 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Højspændingsanlæg Hovedfordeling: Metal, alment 80 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Højspændingsanlæg Maskiner og maskinanlæg: Metal alment 30 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Højspændingsanlæg El-tekniske anlæg: Metal alment 30 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Højspændingsanlæg Sekundære højspændingsanlæg: Metal, alment 30 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Højspændingsanlæg Sum: Metal, alment 50 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Lavspændingsanlæg Forsyning: Metal, alment 80 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Lavspændingsanlæg Hovedfordeling: Metal, alment 80 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Lavspændingsanlæg Maskiner og maskinanlæg: Metal alment 30 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Lavspændingsanlæg El-tekniske anlæg: Metal alment 20 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Lavspændingsanlæg Belysningsanlæg: Metal, alment 25 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Lavspændingsanlæg El-varme: Metal, alment 25 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Lavspændingsanlæg El-apparater: Metal, alment 25 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Elektronik og svagstrøm Kommunikationsanlæg: Metal, alment 20 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Elektronik og svagstrøm Dataanlæg: Metal, alment 15 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Elektronik og svagstrøm Informationsanlæg: Metal, alment 15 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Elektronik og svagstrøm Sikringsanlæg: Metal, alment 20 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Elektronik og svagstrøm Proceskontrolanlæg: Metal, alment 20 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Transportanlæg Elevatorer: Metal, alment 25 5.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Transportanlæg Rullende trapper: Metal, alment 25 5.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Transportanlæg Transportbånd: Metal, alment 25 5.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Mekaniske anlæg, øvrige Mekaniske anlæg, øvrige: Metal, alment 40 1.0 125.0
El- og mekaniske anlæg Elektriske anlæg, øvrige El-anlæg, øvrige: Metal, alment 30 1.0 125.0

Inventar og udstyr

Hovedgruppe Undergruppe Række Enhed Enhedspris Levetid Vedligehold (%) Genopretning Frekvens Note
Inventar og udstyr Inventar og udstyr Inventar og udstyr 25 2.0 125

Forvaltning

Hovedgruppe Undergruppe Række Enhed Enhedspris Levetid Vedligehold (%) Genopretning Frekvens Note
Forvaltning Skatter Ejendomsskat (Grundskyld)
Forvaltning Skatter Dækningsafgift
Forvaltning Forsikringer Forsikringer
Forvaltning Administration Administrationshonorar

Forsyning

Hovedgruppe Undergruppe Række Enhed Enhedspris Levetid Vedligehold (%) Genopretning Frekvens Note
Forsyning Vand Drikkevand 19.20
Forsyning Vand Spildevand 29.60
Forsyning Varme Varme – fjernvarme 0.52
Forsyning Varme Varme – oliefyr 1.11
Forsyning Varme Varme – naturgas 0.65
Forsyning Varme Varme – træpiller 0.40
Forsyning Electricitet Solceller -1.51
Forsyning Electricitet Electricitet 1.77

Renhold

Hovedgruppe Undergruppe Række Enhed Enhedspris Levetid Vedligehold (%) Genopretning Frekvens Note
Terræn Udeareal Bevoksninger, naturpræg; renhold – let 6.00 Årlig
Terræn Udeareal Bevoksninger, parkpræg; renhold – almindelig 20.00 Årlig
Terræn Udeareal Bevoksninger, havepræg; renhold – krævende 35.00 Årlig
Terræn Udeareal Grønne belægninger, naturpræg; renhold – let 5.00 Årlig
Terræn Udeareal Grønne belægninger, parkpræg; renhold – almindelig 25.00 Årlig
Terræn Udeareal Grønne belægninger, havepræg; renhold – krævende 60.00 Årlig
Terræn Udeareal Belægninger, asfalt, fliser, faldunderlag; renhold 4.00 Årlig
Terræn Udeareal Belægninger, asfalt, fliser, faldunderlag; snerydning mv. 2.00 Årlig
Terræn Udeareal Belægninger, faste, brosten; renhold 15.00 Årlig
Terræn Udeareal Belægninger, faste, brosten; snerydning mv. 3.00 Årlig
Terræn Udeareal Belægninger, løse, grus mv.; renhold 15.00 Årlig
Terræn Udeareal Belægninger, løse, grus mv.; snerydning mv. 2.00 Årlig
Terræn Udeareal Trapper og terrænmure; renhold 30.00 Årlig
Terræn Udeareal Trapper og terrænmure; grafittifjernelse 225.00 Årlig
Terræn Udeareal Terrænudstyr; renhold 850.00 Årlig
Terræn Udeareal Affaldskurve; tømning 25.00 Årlig
Bygninger, udvendigt Klimaskærm Facader; grafittifjernelse 225.00 Årlig
Bygninger, udvendigt Klimaskærm Vinduer; pudsning – let 20.00 2
Bygninger, udvendigt Klimaskærm Vinduer; pudsning – almindelig 30.00 2
Bygninger, udvendigt Klimaskærm Vinduer; pudsning – krævende 37.50 2
Bygninger, udvendigt Klimaskærm Solafskærmning, persienne, vandrette lameller; renhold 25.00 2
Bygninger, udvendigt Klimaskærm Solafskærmning, lamelskodde, flytbar; renhold 12.50 2
Indendørsarealer og rum Rum Døre, vindueskarme, gulvpaneler mv.; renhold – let 1.75 26
Indendørsarealer og rum Rum Døre, vindueskarme, gulvpaneler mv.; renhold – almindelig 2.00 26
Indendørsarealer og rum Rum Døre, vindueskarme, gulvpaneler mv.; renhold – krævende 2.20 26
Indendørsarealer og rum Rum Vinduer; pudsning – let 25.00 2
Indendørsarealer og rum Rum Vinduer; pudsning – almindelig 30.00 2
Indendørsarealer og rum Rum Vinduer; pudsning – krævende 40.00 2
Indendørsarealer og rum Rum Gulve, hårde; renhold – let 1.10 100
Indendørsarealer og rum Rum Gulve, hårde; renhold – almindelig 1.30 100
Indendørsarealer og rum Rum Gulve, hårde; renhold – krævende 2.50 100
Indendørsarealer og rum Rum Gulve, tæpper; støvsugning – let 1.30 100
Indendørsarealer og rum Rum Gulve, tæpper; støvsugning – almindelig 1.50 100
Indendørsarealer og rum Rum Gulve, tæpper; støvsugning – krævende 2.50 100
Indendørsarealer og rum Rum Trapper; renhold – let 2.25 100
Indendørsarealer og rum Rum Trapper; renhold – almindelig 2.80 100
Indendørsarealer og rum Rum Trapper; renhold – krævende 3.20 100
Indendørsarealer og rum Rum Trapper, tæpper; støvsugning – let 1.30 100
Indendørsarealer og rum Rum Trapper, tæpper; støvsugning – almindelig 1.50 100
Indendørsarealer og rum Rum Trapper, tæpper; støvsugning – krævende 2.50 100
Indendørsarealer og rum Rum Toilet/badefaciliteter; renhold – let 4.00 252
Indendørsarealer og rum Rum Toilet/badefaciliteter; renhold – almindelig 6.00 252
Indendørsarealer og rum Rum Toilet/badefaciliteter; renhold – krævende 8.00 252