Statens Byggeforskningsinstitut (som nu er en del af BUILD, Aalborg Universitet) udgav i 2012 og 2013 to rapporter om levetider af bygningsdele, som nu er blevet opdateret med BUILDs levetidstabel 2021.

Den første rapport fra 2012 omhandler levetider for udvalgte velholdte bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikringer og huseftersynsordning for boliger (Aagaard et al., 2012). Levetidstabellen omfatter følgende bygningsdele: Tagdækning, undertagskonstruktion, vægkonstruktion, gulvkonstruktion og vandsystem. Rapporten kan findes her:

https://build.dk/Pages/Levetider-for-bygningsdele-omfattet-af-ejerskifteforsikring-og-huseftersynsordningen.aspx

Den anden rapport fra 2013 (Aagaard et al., 2013) er en videreudvikling af rapporten fra 2012 og vurderer den gennemsnitlige levetid for bygningsdele. Levetidstabellen følger SfB-systemet og omfatter en samlet levetidstabel for bygningsbasis, primære bygningsdele, kompletterende bygningsdele, overfladebygningsdele, VVS-anlæg og el- og mekaniske anlæg. Levetidstabellen fra 2013 har bl.a. fundet anvendelse til brug for miljøvurderinger og totaløkonomiske vurderinger via de to værktøjer LCAbyg og LCCbyg, som BUILD, Aalborg Universitet er ansvarlig for at udvikle. Rapporten og regneark med levetidsdata kan findes her:

https://build.dk/Pages/Levetider-af-bygningsdele-ved-vurdering-af-baeredygtighed-og-totaloekonomi.aspx

Rapporten fra 2013 er nu blevet opdateret til BUILDs levetidstabel 2021. Levetidstabellen er både blevet opdateret og udvidet med levetider på en række punkter:

– Bygninger – implementering af nye BBR-koder per maj 2020.

– Tilføjelse af 7 nye SfB hovedgrupper.

– Tilføjelse af 56 nye SfB hovedbygningsdele.

– Smårettelser af den hidtidige levetidstabel over bygningsdele plus tilføjelse af gruppe 7 Inventar og udstyr.

Rapporten og regneark med levetidsdata kan findes her:

https://build.dk/Pages/BUILD-levetidstabel.aspx

 

Læs mere på https://build.dk/Pages/BUILD-levetidstabel.aspx