2.2.52
Implementeret fortryd/gendan for kontoplaner->prisudvikling.
Låsning af kontoplan nulstiller gendan/fortryd.
Tilføjet “Forskels” Tooltip på Levetid/Rumtype i DGNB Hospitalsskabelon.
Rettet fejl, hvor sletning af række i kontoplaner ikke slettede alle inputvarianter.
Rettet fejl i implementering af fortryd/gendan (fra v 2.2.51)

2.2.51
Opdateret fortryd/gendan, således at det også virker på DGNB hospitals skabelon-> rumtype med levetid.

2.2.50
Ny virkemåde for fortryd/gendan ved tilføjelse og sletning af grupper og rækker i kontoplaner.

2.2.49
Fjernet fortryd funktion ved oprettelse af ny hovedgruppe/undergruppe/række under kontoplaner.
Tilretning af DGNB Hospitalsskabelon.

2.2.48
Manglende visning af forskel på mængder i “Forsyning/Inddatering” tilføjet.
Sammenligningsversion sættes nu med det samme for rækker tilføjet under “kontoplaner”

2.2.47
Opdateret DGNB Hospitalsskabelon.
Rettet fejl ved tilvalg af rækker.
Rettet manglende genberegning ved sletning af inputrække/variant

2.2.46
Ny skabelon til DGNB Hospitaler.
DGNB hospitalsskabelon “Bygning og teræn”, har rumtype felt og benytter tilknyttet liste til levetider.
Mulighed for tilføjelse af ekstra rækker under inddatering
Fremhævningsfarver i tabeller ændret.
“Gem som” default filnavn ændret.
Diverse fejlrettelser, herunder kopiering af alternativsværdier.
Fillåsning fjernet.
Kodelås skjult.
Fjernet (den kun delvist implementerede) projektfilssammenligningsfunktion fra inddatering.
Fjernet mulighed for “Gendan” efter kopiering af værdier fra et alternativ til et andet.
Forbedret hastighed ved skift af alternativ.
Opdateret baggrundsbiblioteker.

2.2.31
Fejlrettelse i “slet alle inddateringer”
2.2.30
Skift mellem alternativer forbedret.
Beregning optimeret, herunder Inddatering ved mange tilvalgte rækker forbedret.
Øget hastighed ved skift af beregningsprincip.
Langsommelighed ved navngivninger af alternativer fjernet.
Løst fejl ved Undo/Redo i kontoplaner, efter der var indsat/slettet ny række/gruppe.
Fjernet lås på programskabelon->”Terræn og Bygning”.
Sprogversionering af “Foretrukket alternativ”
Bedre opdatering af “Ja/Nej/Yes/No” i konklusion, ved skift af sprog.
Inddatering-> Anskaf,Vedlighold, Genopret ( Terræn og bygning):
Gruppering fjernet.
Kolonnne ned Sfb koder tilføjet.
Sortering forbedret.

LCCbyg 2.2.29 : Intern omskrivning af “Inddatering” med henblik på fremtidig opdatering og vedligehold.
LCCbyg 2.2.28 : Intern omskrivning for at opnå smidig/hurtig tilvalg/fravalg og sletning af grupper og rækker under “Kontoplaner”