Kloakrør leder brugs- og spildevand væk fra bolig. Husejer mv. har vedligeholdelsespligten af alle kloakledninger på grunden. Et afløbsanlæg er forsynet med en del forskellige installationer og anordninger, som kræver jævnlig vedligeholdelse for at opnå de bedste og sikreste driftsbetingelser. Alle spildevandsrør i jorden er kloakrør, som skal tilses af en kloakmester. Rør i bygningen, inklusive afløb fra vaske og gulvafløb, kaldes afløb og skal tilses af en autoriseret VVS’er. Ved opdagelse af skader på kloakken bør der handles straks for at undgå skader på andre bygningsdele. En defekt kloak kan fx give fugt i kælderen og som følge heraf skimmelsvamp eller andre former for svampeskader. Defekte/utætte kloakrør giver typisk også rotteproblemer i og omkring boligen.

Læs mere på: