Alle belægninger skal have fald væk fra bygningen og bør holdes fri for efterårets blade. Vinterperiodens saltning bør minimeres eller erstattes med f.eks. grus. Konstateres vandpytter i belægninger, rettes området op med egnede materiale og afsluttes med ny belægning. Generelt gælder det at saltning om vinteren er med til at nedbryde belægningsstene. Dette bør derfor begrænses til et minimum eller alternativt anvende grus.

Læs mere på: