Etageadskillelse er betegnelse for hele adskillelsen – det vil sige den bærende konstruktion (dækket) og gulv og loft. Etageadskillelser er enten udført som bjælkelag eller som dækskiver. De forskellige typer af etageadskillelser er ens opbygget, uanset om bygningen har langsgående eller tværgående bærende vægge. Bjælkelag med bjælker af træ eller jern er i princip ens opbygget og med træ som overvejende sekundært materiale: gulv-, indskuds- og forskallingsbrædder. Bjælkelag af jernbjælker findes også udfyldt med murværk (kappedæk) eller beton. Dæk af jernbeton er enten massive plader støbt på stedet eller skiver bestående af præfabrikerede, større elementer.Betondæk kan også være opbygget af mindre enheder med andre indgående materialer og samlet/ud støbt på stedet (kombinerede dæk/hulstensdæk). Ved brugen af bærende plade elementer frem for bjælkekonstruktioner i etagedækket, er der en større frihed forbundet med opstilling og placering af indvendige, ikke-bærende skillevægge er ikke forbundet med supplerende konstruktive elementer. Det kan ske ensartet og overalt – forudsat en dimensionering af dækket er svarer hertil. Ved ændringer i eksisterende bærende etagedæk, bør der tages forbehold for krav ift. bæreevnen, brandsikring og lydisolering jævnfør gældende Bygningsreglement.

Læs mere på: