Facader er den yderste del af en ydervæg, og dens funktion er at beskytte ydervæggen og huset mod regn, sne sol og vindpåvirkninger. Facader opdeles i lette facader og tunge facader. Ydervægge kan opføres som kombination af tunge og lette materialer. Andre typer af tunge ydervægge er vægge i beton i form af fabriksfremstillede betonelementer eller vægge opbygget af byggeblokke eller monoblokke af tegl eller letbeton, som op mures eller sammenlimes på stedet. Lette ydervægge behøver ikke at være bærende, men kan være det – f.eks. en trækonstruktion, hvor væggen opbygges af et træskelet, som beklædes med træ på ydersiden som regn skærm – andre facadebeklædninger er også mulige, f.eks. mursten eller zink.

Læs mere på: