Forsyning omfatter omkostninger til at forsyne en ejendom med el, vand, afløb og varme og indtægter fra lokal produktion af elektricitet på ejendommen. De medregnede forsyningsomkostninger omfatter alene de bygningsrelaterede omkostninger. Forsyningsomkostninger knyttet til aktiviteterne i bygningen medregnes ikke.

Læs mere på: