Gasinstallation omfatter installation for naturgas, bygas, biogas og flaskegas. Den omfatter således gasstikledning, målerregulatorskab, husindføring, indvendig gasinstallation, opstilling af det gasforbrugende apparat, etablering af friskluft og ventilation samt tilslutning af aftrækssystem.

Læs mere på:

  • DS 475: Norm for etablering af ledningsanlæg i jord
  • DS/EN 12007-3:2015 Gasinfrastruktur – Rørledninger med maksimalt driftstryk til og med 16 bar – Del 1: Generelle funktionskrav