Overordnet set skelnes der mellem tunge og lette indervægge. Valget af indervægge har konsekvenser for hvor fleksible din bolig er.

Tunge vægge i enfamiliehuse er som regel bærende og stabiliserende vægge. En væg er bærende, når den bærer vægten af etagen eller taget ovenpå. Lette indervægge har en god varmeisolering, da de er i stand til at optage og samtidig afgive fugt og varme i huset. En tung indervæg kræver normalt et fundament af beton eller en anden tung indervæg at stå på. Hvis du f.eks. har en tung væg i stueetagen, skal den stå oven på en tung bærende væg i kælderen, hvis huset har kælder.

Læs mere på: