Lofter er undersiden af etageadskillelsen eller tagkonstruktionen. Et loft er også den overliggende flade i et rum i en bygning. Loftet kan være fladt eller hvælvet. Lofter kan være nedhængt loft (nedforskallet), monteret på etageadskillelsen eller loftet kan være selve etageadskillelsens underside.

Læs mere på: