Tag er husets klimaskærm og beskytter huset mod regn, sne, sol og vindpåvirkninger. Tage kan opføres som rejste tage med en hældning på minimum 10 grader, og flade tage med en hældning på minimum 1,5 grader. Valg af tagudformning og taghældning har afgørende betydning for valg af blandt andet tagdækningsmaterialer og undertag. Tegl- og betonsten, bølgeplader og skiferplader egner sig til rejste tage, mens banevarer som tagpap og tagfolie er bedst egnede til flade tage.

Læs mere på: