Vandinstallation defineres som den rørlagte vandtilførsel fra anboring på hovedledning til udløb af tapsted. Den omfatter både det kolde og varme vand. Vandinstallationer skal kontrolleres ift. sikkerhed og ydeevne i regelmæssige intervaller. Vandinstallationer skal holdes i drift i overensstemmelse med de oprindelige projekterings-forhold, f.eks. temperatur, tryk.

Vandinstallationer placeret i områder, hvor der er risiko for frostskader, og hvor frostbeskyttende foranstaltninger ikke er færdige og i drift, skal i tide tæmmes helt for at undgå sådan skade.

Læs mere på: