Varmeinstallation defineres som den rørlagte installation til overførsel af varme fra forsyning til det enkelte rum samt produktion af varmt vand. Forsyningsenhed til varmeinstallationer omfatter både fjernvarme og eget kedelanlæg, herunder vedvarende energianlæg.

Læs mere på:

  • DS 469: Varme- og køleanlæg i bygninger