Uanset typen af ventilationsanlæg er det vigtigt jævnligt at kontrollere og rengøre spjæld, ventiler, filtre og luftkanaler. Ud over at give et bedre indeklima kan det også være med til at spare på energiforbruget. Det er ikke altid, at serviceaftalen indeholder rengøring af luftkanaler, og de kan næsten stoppe helt til. Vedligeholdelse af ventilation anlæg består i filterskift og rensning af spjæld, aggregater armaturer, taghætter, kanaler og rør.

Støv og snavs i ventilationsanlæggets udsugning forringer virkningen af ventilationen. Støv og snavs i indblæsningskanalen kan gøre inde luften støvfyldt og i værste fald sundhedsskadelig. Det er fordi der kan ske en kemisk reaktion mellem ozon i udeluften og de partikler, der er i støvet. Det er en god ide at tjekke ventilationsanlægget effekt med jævne mellemrum.

Læs mere på: